Aktualności

2020-01-07
Inkubator hybrydowy dla Oddziału Neonatologicznego więcej
2020-01-07
Poradnie Podstawowej Opieki Zdrowotnej więcej

Dane kontaktowe

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Łukowie

ul. Doktora A. Rogalińskiego 3
21-400 Łuków
e-mail:  spzoz@spzoz.lukow.pl

Centrala
(25) 798 2000-9
fax: (25) 798 2603

Rejestracja Przychodni
Specjalistycznej

(25)798 90 61
(25)798 90 62
(25)798 2000-9, wew. 339
kom. 721 173 099

Szpitalny Oddział Ratunkowy
(25) 798 2000-9 wew. 267

Pomoc Nocna i Świąteczna
Partyzantów 10
21 - 400 Łuków
(25) 798 21 18
 

Unia Europejska 


Od 01.01.2015 r. SPZOZ w Łukowie realizuje program dotyczący szybkiej terapii onkologicznej.

Polityka Jakości

Załącznik Nr 1 do ZW Nr 26/2017

Najważniejszym celem działalności
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łukowie
w zakresie realizowanej Polityki Jakości
jest stałe podnoszenie standardów świadczonych usług
przy jednoczesnym monitorowaniu potrzeb, wymagań i oczekiwań pacjentów.

Wyżej wymieniony cel jest realizowany poprzez:

 • troskę o satysfakcję i bezpieczeństwo pacjenta oraz poszanowanie jego praw i godności osobistej,
 • zapewnienie wysokiej jakości opieki nad pacjentem,
 • poszerzanie zakresu świadczonych usług,
 • promocję zdrowia oraz szerzenie wiedzy o zdrowiu w ramach szeroko pojętej działalności z zakresu profilaktyki zdrowotnej,
 • podnoszenie kwalifikacji, świadomości oraz zaangażowania personelu,
 • poszukiwanie dodatkowych źródeł finansowania, pochodzących z programów strukturalnych,
 • modernizację posiadanej infrastruktury,
 • dbałość o wyposażenie Zakładu w nowoczesną, wysokiej klasy aparaturę medyczną,
 • aktywne włączenie się wszystkich pracowników do prac nad utrzymaniem i doskonaleniem Systemu Zarządzania Jakością, zgodnie z normą ISO 9001, poprzez wypracowanie bezpiecznych i efektywnych procedur postępowania, gwarantujących wysoki poziom świadczonych usług medycznych, poczucie komfortu i bezpieczeństwa pacjentów.
   

Wszystkich pracowników zobowiązuję do realizacji Polityki Jakości w zakresie ich stanowisk pracy, jak również zobowiązuję do wykazywania inicjatywy w zakresie doskonalenia procesów i usług medycznych.


                                                                                                                                                                  Dyrektor SPZOZ w Łukowie