Aktualności

2019-04-15
Życzenia Wielkanocne więcej
2019-01-04
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w SPZOZ w Łukowie więcej

Dane kontaktowe

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Łukowie

ul. Doktora A. Rogalińskiego 3
21-400 Łuków
e-mail:  spzoz@spzoz.lukow.pl

Centrala
(25) 798 2000-9
fax: (25) 798 2603

Rejestracja Specjalistyczna
(25)798 90 61
(25)798 90 62
(25)798 2000-9, wew. 339

Szpitalny Oddział Ratunkowy
(25) 798 2000-9 wew. 267

Pomoca Nocna i Świąteczna
Łuków - (25) 798 21 18
 

Unia Europejska 


Od 01.01.2015 r. SPZOZ w Łukowie realizuje program dotyczący szybkiej terapii onkologicznej.

Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży (KOC)

Od 1 stycznia 2017 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie realizuje program „Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży na II lub III poziomie opieki perinatalnej (KOC II/III)”.
Celem programu jest zapewnienie kobietom w ciąży, skoordynowanej opieki, realizowanej na II poziomie opieki perinatalnej w SPZOZ w Łukowie obejmującej specjalistyczne poradnictwo ambulatoryjne, poród i opiekę nad noworodkiem, a w przypadku wskazań medycznych także hospitalizację.
Włączenie do opieki koordynowanej następuje podczas pierwszej porady w AOS udzielanej kobiecie w ciąży. Osobą prowadzącą ciążę może być lekarz położnik-ginekolog lub położna, zgodnie z wyborem kobiety objętej KOC.
 

W ramach KOC kobieta ma zapewnione porady we wszystkie dni tygodnia, z zachowaniem możliwości dostępu do świadczeń 24h w przypadku wskazań medycznych - numer telefonu do kontaktu (izba przyjęć) 25 798-20-01 (wew. 246) oraz zapewnione terminowe wykonanie procedur medycznych, zgodnie z rozporządzeniem o opiece okołoporodowej, rozporządzeniem o opiece w ciąży patologicznej oraz ze wskazaniami klinicznymi.

 

Rejestracja rozmów telefonicznych w ramach programu Koordynowana Opieka nad Kobietą w Ciąży

W trosce o najwyższą jakość obsługi naszych pacjentów informujemy, iż stosujemy system rejestrujący rozmowy telefoniczne. Świadczeniodawca zobowiązany jest do rejestracji wszystkich zgłoszeń i połączeń telefonicznych w ramach całodobowego kontaktu telefonicznego dla kobiet objętych opieką koordynowaną oraz możliwości uzyskania konsultacji 24h na dobę.

Podstawa prawna:

  • Zarządzenie nr 30/2018 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem w związku z przepisami ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin  "Za życiem".