Aktualności

2019-01-04
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w SPZOZ w Łukowie więcej
2018-12-21
Apel Wojewody Lubelskiego dot. praw kombatantów więcej

Dane kontaktowe

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Łukowie

ul. Doktora A. Rogalińskiego 3
21-400 Łuków
e-mail:  spzoz@spzoz.lukow.pl

Centrala
(25) 798 2000-9
fax: (25) 798 2603

Rejestracja Specjalistyczna
(25)798 90 61
(25)798 90 62
(25)798 2000-9, wew. 339

Szpitalny Oddział Ratunkowy
(25) 798 2000-9 wew. 267

Pomoca Nocna i Świąteczna
Łuków - (25) 798 21 18
 

Unia Europejska 


Od 01.01.2015 r. SPZOZ w Łukowie realizuje program dotyczący szybkiej terapii onkologicznej.

eWuś informacje

INFORMACJA DOTYCZĄCA SPRAWDZANIA
UPRAWNIEŃ UBEZPIECZENIOWYCH PACJENTÓW
w systemie eWUŚ

Informujemy, że zgodnie z wytycznymi NFZ od 1 stycznia 2013 r. sprawdzanie prawa pacjentów do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych, będzie się odbywało poprzez system ELEKTRONICZNEJ WERYFIKACJI UPRAWNIEŃ ŚWIADCZENIOBIORCÓW – eWUŚ tj. pacjentów.

We wszystkich rejestracjach w naszych placówkach, w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, Izbach Przyjęć i w pozostałych oddziałach szpitalnych, otrzymując od Państwa nr PESEL i dokument tożsamości, będziemy sprawdzać aktualność Państwa ubezpieczenia.
W przypadku stanów nagłych i uzyskania z systemu   e-WUŚ informacji negatywnej, pacjent ma obowiązek dostarczyć aktualny dowód ubezpieczenia w terminie do 30 dni od rozpoczęcia udzielania świadczenia o ile nadal przebywa w szpitalu lub w terminie 7 dni od dnia jego zakończenia.

W przypadku braku dokumentu ubezpieczeniowego i negatywnej informacji z e-WUŚ pacjent będzie obciążany fakturą za usługę zdrowotną zgodnie z  cennikiem SPZOZ w Łukowie.

PACJENCIE – JAK MASZ WĄTPLIWOŚCI I PYTANIA to zapytaj w najbliższej REJESTRACJI

lub ZADZWOŃ do Działu Analiz i Rozliczeń 25 798 20 01 wew. 274, 25 798 26 03