Aktualności

2018-10-23
Podziękowania dla SPZOZ w Łukowie więcej
2018-10-22
Zaproszenie na szkolenie więcej

Dane kontaktowe

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Łukowie

ul. Doktora A. Rogalińskiego 3
21-400 Łuków
e-mail:  spzoz@spzoz.lukow.pl

Centrala
(25) 798 2000-9
fax: (25) 798 2603

Rejestracja Specjalistyczna
(25)798 90 61
(25)798 90 62
(25)798 2000-9, wew. 339

Szpitalny Oddział Ratunkowy
(25) 798 2000-9 wew. 267

Pomoca Nocna i Świąteczna
Łuków - (25) 798 21 18
Wojcieszków - (25) 755 41 17
Stoczek Łukowski - (25) 797 00 14
 

Unia Europejska 


Od 01.01.2015 r. SPZOZ w Łukowie realizuje program dotyczący szybkiej terapii onkologicznej.

Świadczenia w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej dla mieszkańców Powiatu Łukowskiego

realizowane są przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie w następujących miejscach:

 • Poradnia Lekarza POZ w Łukowie przy ul. Partyzantów 10,
  nr tel. (25) 798 21 18

 • Poradnia Lekarza POZ w Wojcieszkowie przy ul. Parkowej 1,
  nr tel. (25) 755 41 17

 • Poradnia Lekarza POZ w Stoczku Łukowskim przy ul. Piłsudskiego 32,
  nr tel. (25) 797 00 14

w dni powszednie w godz. 18.00 – 8.00
oraz całodobowo w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy.

 

 

Rejestracja rozmów telefonicznych w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

W trosce o najwyższą jakość obsługi naszych pacjentów informujemy, iż stosujemy system rejestrujący rozmowy telefoniczne. Świadczeniodawca zobowiązany jest do rejestrowania rozmów telefonicznych prowadzonych przez personel w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

Podstawa prawna:

 • Zarządzenie nr 72/2016/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z  dnia 30 czerwca 2016 r. w  sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w  rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w  sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej