Aktualności

2019-01-04
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w SPZOZ w Łukowie więcej
2018-12-21
Apel Wojewody Lubelskiego dot. praw kombatantów więcej

Dane kontaktowe

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Łukowie

ul. Doktora A. Rogalińskiego 3
21-400 Łuków
e-mail:  spzoz@spzoz.lukow.pl

Centrala
(25) 798 2000-9
fax: (25) 798 2603

Rejestracja Specjalistyczna
(25)798 90 61
(25)798 90 62
(25)798 2000-9, wew. 339

Szpitalny Oddział Ratunkowy
(25) 798 2000-9 wew. 267

Pomoca Nocna i Świąteczna
Łuków - (25) 798 21 18
 

Unia Europejska 


Od 01.01.2015 r. SPZOZ w Łukowie realizuje program dotyczący szybkiej terapii onkologicznej.

Inspektor Ochrony Danych

W SPZOZ w Łukowie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych (IOD), dane kontaktowe: Ewelina Ciołek, numer tel. (25) 798 20 01, wew. 329, adres email: ochronadanych@spzoz.lukow.pl.

Zadania Inspektora:

  • informowanie Administratora Danych, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy ogólnego rozporządzenia oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;
  • monitorowanie przestrzegania ogólnego rozporządzenia, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;
  • udzielanie na żądanie zaleceń dla Administratora Danych co do oceny skutków dla ochrony danych (planowane operacje i cele przetwarzania, zabezpieczenia i mechanizmy mające minimalizować ryzyko) oraz monitorowanie jej wykonania w przypadku, gdy Administrator Danych przed rozpoczęciem przetwarzania zobowiązany jest do przeprowadzenia takiej oceny,
  • współpraca z organem nadzorczym - Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych - oraz pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem; konsultacje przy dokonywaniu oceny skutków dla ochrony danych oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji  we wszelkich innych sprawach,
  • pełnienie roli punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy przepisów RODO.