Aktualności

2019-05-08
Życzenia więcej
2019-04-15
Życzenia Wielkanocne więcej

Dane kontaktowe

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Łukowie

ul. Doktora A. Rogalińskiego 3
21-400 Łuków
e-mail:  spzoz@spzoz.lukow.pl

Centrala
(25) 798 2000-9
fax: (25) 798 2603

Rejestracja Specjalistyczna
(25)798 90 61
(25)798 90 62
(25)798 2000-9, wew. 339

Szpitalny Oddział Ratunkowy
(25) 798 2000-9 wew. 267

Pomoca Nocna i Świąteczna
Łuków - (25) 798 21 18
 

Unia Europejska 


Od 01.01.2015 r. SPZOZ w Łukowie realizuje program dotyczący szybkiej terapii onkologicznej.

Szpitalny Oddział Ratunkowy

ŁÓŻEK
6

LEKARZ KIERUJĄCY ODDZIAŁEM
Dr n. med. Przemysław Łodej

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA
lic. piel. Elżbieta Skwarek - specjalista pielęgniarstwa ratunkowego

KONTAKT Z ODDZIAŁEM
Centrala (25) 798 2000-9
Lekarz kierujący oddziałem wew. 299
Pielęgniarka Oddziałowa  wew. 271
Dyżurka pielęgniarek wew. 267

SPECYFIKA ODDZIAŁU

Szpitalny Oddział Ratunkowy przyjmuje pacjentów zgłaszających się na podstawie skierowania lekarza, przywiezionych przez zespół ratownictwa medycznego lub zgłaszających się samodzielnie w stanie zagrożenia życia lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia skutkującego zagrożeniem życia.

Do zadań Szpitalnego Oddziału Ratunkowego należy: zapewnienie niezwłocznego zbadania przez lekarza dyżurnego, objęcie pacjenta doraźną opieką pielęgniarską i lekarską stosownie do jego stanu, w tym wykonanie niezbędnych badań i podanie leków, przyjęcie do szpitala i przekazanie do oddziału pacjenta zakwalifikowanego do hospitalizacji, udzielenie porady i pomocy doraźnej pacjentowi nie zakwalifikowanemu do hospitalizacji, prowadzenie dokumentacji medycznej i statystycznej, rejestracja osoby zgłaszającej się z jednoczesną kontrolą uprawnień do korzystania ze świadczeń zdrowotnych.

W SOR dokonywana jest wstępna segregacja i kwalifikacja chorych, wykonywane
są wszelkie czynności stabilizujące funkcje życiowe pacjenta, a także ustalany jest kierunek dalszego postępowania diagnostycznego i leczniczego.