Aktualności

2019-05-08
Życzenia więcej
2019-04-15
Życzenia Wielkanocne więcej

Dane kontaktowe

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Łukowie

ul. Doktora A. Rogalińskiego 3
21-400 Łuków
e-mail:  spzoz@spzoz.lukow.pl

Centrala
(25) 798 2000-9
fax: (25) 798 2603

Rejestracja Specjalistyczna
(25)798 90 61
(25)798 90 62
(25)798 2000-9, wew. 339

Szpitalny Oddział Ratunkowy
(25) 798 2000-9 wew. 267

Pomoca Nocna i Świąteczna
Łuków - (25) 798 21 18
 

Unia Europejska 


Od 01.01.2015 r. SPZOZ w Łukowie realizuje program dotyczący szybkiej terapii onkologicznej.

Oddział Psychiatryczny z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowych i Psychogeriatrią

ŁÓŻEK
60

LEKARZ ORDYNATOR KIERUJĄCY ODDZIAŁEM
Lek. Andrzej Ostrowski – specjalista II° z psychiatrii

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA
mgr piel. Anna Michalak-Litwa

KONTAKT Z ODDZIAŁEM
Centrala (25)798 2000-9
Ordynator  wew. 259
Pielęgniarka Oddziałowa  wew. 310

SPECYFIKA ODDZIAŁU

 • zaburzenia otępienne (Ch. Alzheimera, otępienia naczyniowe, inne bliżej nieokreślone, mieszane)
 • organiczny zespół amnestyczny
 • zespoły majaczeniowe (niealkoholowe, somatogenne)
 • zaburzenia organiczne spowodowane uszkodzeniem mózgu lub chorobą somatyczną (halucynoza, zab. nastroju, urojeniowe, lekowe, dysocjacyjne, łagodne zaburzenia procesów poznawczych
 • organiczne zaburzenia osobowości i zachowania (zespół po zapaleniu, po wstrząśnieniu mózgu, po innych chorobach uszkadzających mózg)
 • zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane przyjmowaniem alkoholu, substancji psychoaktywnych, uspokajających, lotnych rozpuszczalników, innych (zespoły abstynencyjne, majaczenia, zaburzenia psychotyczne, zaburzenia zachowania)
 • schizofrenia (paranoidalna, katatoniczna, przewlekła, hebefreniczna)
 • zaburzenia typu schizofrenii
 • zaburzenia urojeniowe, indukowane zaburzenia urojeniowe
 • zaburzenia psychotyczne ostre
 • zaburzenia schizoafektywne, inne nieorganiczne psychotyczne
 • choroba afektywna dwubiegunowa (mania, depresja)
 • zaburzenia depresyjne
 • inne zaburzenia nastroju (cyklotymia, dystymia)
 • zaburzenia lękowe (fobie, uogólnione z napadami lęku, lękowo-depresyjne)
 • zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne
 • zaburzenia adaptacyjne (ostra reakcja na stres, PTSD)
 • zaburzenia dysocjacyjne
 • zaburzenia somatyzacyjne
 • zaburzenia snu
 • zaburzenia związane z porodem
 • zaburzenia osobowości
 • zaburzenia nawyków i popędów (hazard, piromania, kleptomania)
 • zaburzenia pozorowane
 • upośledzenia umysłowe
 • zaburzenia psychiczne nieokreślone
 • obserwacja stanu psychicznego