Aktualności

2019-05-08
Życzenia więcej
2019-04-15
Życzenia Wielkanocne więcej

Dane kontaktowe

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Łukowie

ul. Doktora A. Rogalińskiego 3
21-400 Łuków
e-mail:  spzoz@spzoz.lukow.pl

Centrala
(25) 798 2000-9
fax: (25) 798 2603

Rejestracja Specjalistyczna
(25)798 90 61
(25)798 90 62
(25)798 2000-9, wew. 339

Szpitalny Oddział Ratunkowy
(25) 798 2000-9 wew. 267

Pomoca Nocna i Świąteczna
Łuków - (25) 798 21 18
 

Unia Europejska 


Od 01.01.2015 r. SPZOZ w Łukowie realizuje program dotyczący szybkiej terapii onkologicznej.

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

ŁÓŻEK
4

LEKARZ ORDYNATOR KIERUJĄCY ODDZIAŁEM
Lek. Anna Hajduczyńska – specjalista II st° z anestezjologii i intensywnej terapii

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA
piel. dypl. Maria Zborowska

KONTAKT Z ODDZIAŁEM
Centrala (25)798 2000-9
Ordynator wew. 237
Pielęgniarka Oddziałowa  wew. 238

SPECYFIKA ODDZIAŁU
1. Intensywna Terapia

Procedury główne:

 • leczenie pacjentów z niewydolnością wielonarządową
 • leczenie pacjentów z urazem wielonarządowym
 • leczenie pacjentów we wstrząsie
 • leczenie zatruć

Procedury szczegółowe:

 • terapia wentylacyjna
 • ciągła terapia nerkozastępcza
 • terapia aminami katecholowymi
 • leczenie przeciwobrzękowe w patologiach OUN
 • zaawansowana terapia antybiotykowa w oparciu o posiewy materiału pobieranego metodami inwazyjnymi i nieinwazyjnymi
 • leczenie żywieniowe do i pozajelitowe
 • leczenie krwotoków z zastosowaniem najnowszych preparatów substytucyjnych

2. Anestezjologia

Procedury główne:

 • znieczulenie ogólne wziewne
 • całkowite znieczulenie dożylne
 • znieczulenie złożone
 • znieczulenie regionalne: blokady centralne pojedyncze i ciągłe, znieczulenia splotów i pni nerwowych
 • zeczenie pooperacyjne w sali wybudzeń
 • analgezja porodów