Aktualności

2019-05-08
Życzenia więcej
2019-04-15
Życzenia Wielkanocne więcej

Dane kontaktowe

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Łukowie

ul. Doktora A. Rogalińskiego 3
21-400 Łuków
e-mail:  spzoz@spzoz.lukow.pl

Centrala
(25) 798 2000-9
fax: (25) 798 2603

Rejestracja Specjalistyczna
(25)798 90 61
(25)798 90 62
(25)798 2000-9, wew. 339

Szpitalny Oddział Ratunkowy
(25) 798 2000-9 wew. 267

Pomoca Nocna i Świąteczna
Łuków - (25) 798 21 18
 

Unia Europejska 


Od 01.01.2015 r. SPZOZ w Łukowie realizuje program dotyczący szybkiej terapii onkologicznej.

Remont i modernizacja Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego i Laboratorium Bakteriologicznego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie zrealizował projekt sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 -2013.

Tytuł Projektu: „Remont i modernizacja Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego i Laboratorium Bakteriologicznego SPZOZ w Łukowie dostosowujące do wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2006 r.”. Całkowita wartość projektu 7 207 556,92 zł,
w tym wartość kosztów kwalifikowanych wyniosła 2 416 169,91 zł. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2 053 744,38 zł.

W wyniku realizacji projektu zmodernizowany został 1 budynek o  powierzchni użytkowej 1 386,3 m2. W skład robót budowlanych weszły roboty budowlano-konstrukcyjne, roboty odwodnienia dachu i galerii, roboty wykończeniowe zewnętrzne, roboty wykończeniowe wewnętrzne w tym wykonanie ścian działowych zgodnie z nowym układem funkcjonalnym pomieszczeń, wykonanie napraw tynków istniejących i wykonanie nowych na postawionych ściankach działowych, wyłożenie glazurą wybranych pomieszczeń, wyłożenie posadzek wykładziną z PCW lub terakotą. Wymiana drzwi w ciągach komunikacyjnych i do sal chorych.

Po zrealizowaniu inwestycji oddział obserwacyjno-zakaźny wraz z  laboratorium bakteriologicznym w 100% został dostosowany do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2006r.