Aktualności

2019-05-08
Życzenia więcej
2019-04-15
Życzenia Wielkanocne więcej

Dane kontaktowe

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Łukowie

ul. Doktora A. Rogalińskiego 3
21-400 Łuków
e-mail:  spzoz@spzoz.lukow.pl

Centrala
(25) 798 2000-9
fax: (25) 798 2603

Rejestracja Specjalistyczna
(25)798 90 61
(25)798 90 62
(25)798 2000-9, wew. 339

Szpitalny Oddział Ratunkowy
(25) 798 2000-9 wew. 267

Pomoca Nocna i Świąteczna
Łuków - (25) 798 21 18
 

Unia Europejska 


Od 01.01.2015 r. SPZOZ w Łukowie realizuje program dotyczący szybkiej terapii onkologicznej.

Diagnostyka

Zakład Diagnostyki Obrazowej

KIEROWNIK
lek. Monika Rago - specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

Rejestracja i wydawanie wyników
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 -14.30
Przychodnia Specjalistyczna I piętro, ul. Rogalinskiego 3, 21-400 Łuków
tel. (25)798 2000-9 wew. 229 (przychodnia), wew. 260 (szpital)

Pracownie:

 • EEG - wew. 317
 • RTG - wew. 229 (przychodnia), wew. 260 (szpital)
 • Mammografii -  wew. 260
 • Tomografii Komputerowej - wew. 327
 • USG - wew. 264
 • Audiometrii -  wew. 303

Zakład Diagnostyki Obrazowej wykonuje pełen zakres badań i zabiegów radiologicznych oraz ultrasonograficznych.

 

 

Zakład Diagnostyki Medycznej

Zespół pracowni endoskopowych

 • Gabinet spirometrii - wew. 326
 • Gabinet kolonoskopii - wew. 248
 • Gabinet gastroskopii - wew. 248

Zespół pracowni kardiologicznych

 • Pracownia EKG -  wew. 303
 • Pracownia Prób Wysiłkowych/Holter - wew. 203 

 

Laboratorium

ul. Doktora A. Rogalińskiego 3
21- 400 Łuków
tel.  (25) 798 2000-9  wew 282 Rejestracja
       (25) 798 2000-9  wew 280 Pracownie
       (25) 798 2000-9  wew 279 Kierownik
       fax  (25) 798 6666

Wykonujemy badania laboratoryjne w zakresie

 • hematologii
 • analityki ogólnej
 • biochemii
 • immunochemii

Realizacja zleceń z lecznictwa zamkniętego wykonywana jest całodobowo, natomiast z lecznictwa otwartego w określonych godzinach:

Pobieranie materiału w SPZOZ w Łukowie,
ul. Doktora A. Rogalińskiego 3
poniedziałek - piątek godz. 7.00 - 11.00
(badania pilne przez całą dobę)

Wydawanie wyników
poniedziałek - piątek 7.00 - 16.00 

W pierwszą i trzecią sobotę miesiąca
pobieranie materiału godz. 7.00 - 9.00*
*wydawanie wyników wykonywanych w sobotę od poniedziałku

Pobieranie materiału w POZ, Al. T. Kościuszki 2 A
poniedziałek - piątek godz. 7.00 - 9.00


Wydawanie wyników
- następnego dnia po pobraniu, w Rejestracji, w godzinach pracy Poradni POZ 

 

Badania wykonywane są na podstawie poprawnie wypełnionego skierowania na badania laboratoryjne, zawierających dane zgodne z aktualnymi wymogami.

Laboratorium wykonuje badania odpłatne na podstawie zleceń pacjenta, za wykonanie, których wystawiany jest paragon lub faktura zgodnie z obowiązującym Cennikiem badań laboratoryjnych SPZOZ w Łukowie.

Gwarantujemy wysoką jakość, krótki czas oczekiwania,konkurencyjne ceny oraz miłą obsługę.

Laboratorium jest uczestnikiem niezależnych zewnątrzlaboratoryjnych programów kontroli jakości badań, uzyskując corocznie certyfikaty potwierdzające wysoką jakość uzyskiwanych wyników.
Do programów tych należą: Program Centralny i Powszechny Centralnego Ośrodka Badania Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej, Randox International Quality Assessment Scheme (RIQAS), Sysmex International Quality Assurance System i Lanquality - systemy oceny wiarygodności analiz medycznych.

Zintegrowanie wszystkich procesów laboratoryjnych odbywa się w obrębie laboratoryjnego systemu informatycznego.

PRZYGOTOWANIE PACJENTA DO BADAŃ LABORATORYJNYCH

Krew do badań wykonywanych rutynowo pobierana jest od osób badanych:

 • rano, po wypoczynku nocnym
 • na czczo
 • przy zachowaniu dotychczasowej diety
 • przed leczeniem lub po ewentualnym odstawieniu leków mogących wpływać na poziom mierzonego składnika, o ile nie zaburza to procesu leczenia

Mocz do badania ogólnego wykonywanego rutynowo pobierana jest od osób badanych:

 • z pierwszej porannej miksji
 • po wypoczynku nocnym
 • na czczo
 • przy zachowaniu dotychczasowej diety
 • przed leczeniem lub po ewentualnym odstawieniu leków mogących wpływać na poziom mierzonego składnika, o ile nie zaburza to procesu leczenia

Dobowa zbiórka moczu
Dobową zbiórkę moczu przeprowadza się w ciągu 24-godzin, może być rozpoczęta o każdej porze dnia (np. w  poniedziałek rano o godz. 7:00 oddać mocz do toalety, od tej godziny zbierać mocz do pojemnika do wtorku do godz. 7:00)

 • zbiórkę należy rozpocząć oddając pierwszą porcję moczu do toalety, odnotować czas
 • każdą następną porcję moczu zbierać do pojemnika
 • zbiórkę zakończyć następnego dnia o takiej samej porze, o której rozpoczęliśmy
 • materiał dostarczyć do laboratorium
 • pojemnik w czasie przeprowadzanej zbiórki przechowywać w chłodnym i zaciemnionym miejscu

Pobieranie moczu u niemowląt
Przed pobraniem materiału prosimy o zakupienie w aptece woreczka do pobierania próbek moczu u niemowląt.
Przed oddaniem moczu należy:

 • dokładnie umyć okolice narządów moczowo-płciowych
 • sterylny woreczek przykleić do ciała dziecka
 • pobrać niewielką ilość moczu
 • woreczek odkleić natychmiast po pobraniu moczu
 • jak najszybciej dostarczyć materiał do laboratorium

W razie niemożliwości dostarczenia próbkę przechowywać w lodówce nie dłużej niż 4 godziny.

Pobieranie kału na badania analityczne
(badanie ogólne, krew utajona, Cryptosporidium parvum, Gargia lamblia)
Przed pobraniem materiału prosimy o zakupienie w aptece pojemnika do badania kału.

 • przed oddaniem kału należy całkowicie opróżnić pęcherz moczowy
 • kał należy oddać do czystego i suchego naczynia
 • za pomocą łyżeczki z pojemnika transportowego pobrać próbkę o wielkości orzecha włoskiego (z kilku miejsc), szczególnie tych zawierających krew, śluz lub ropę; w przypadku kału płynnego do badania należy pobrać 2 – 3 ml

Próbkę kału należy dostarczyć do laboratorium w możliwie najkrótszym czasie od chwili pobrania. Dopuszczalne jest przechowywanie próbki w temperaturze pokojowej do 2 godz., w czasie dłuższym wyłącznie w temperaturze lodówki.
 

 

 

 

 

Zespół Pracowni Krwi

KIEROWNIK
mgr Jadwiga Uss

LOKALIZACJA
Budynek główny szpitala, piętro I (obok Oddziału Reumatologicznego)

KONTAKT
(25)798 2001-9, wew. 275
Tel/FAX (25) 798 29 74

Pracownia Serologii Transfuzyjnej z Bankiem Krwi dysponuje nowoczesną metodyką badań i wykwalifikowaną kadrą. Zapewniamy Państwu dokładne i wiarygodne wyniki badań autoryzowane przez diagnostów laboratoryjnych. Badania bezpłatne wykonywane są na podstawie skierowania z poradni specjalistycznych. Badania płatne bez skierowania przeprowadzone są na życzenie  pacjenta.
Pracownia dysponując bankiem krwi, zajmuję się również zaopatrzeniem w krew i jej składniki wszystkich potrzebujących chorych, przebywających w oddziałach szpitalnych.
Merytoryczny nadzór nad naszą działalnością sprawuje Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie.

Zakres badań:

 • oznaczanie grup krwi z układu AB0 i antygen D z układu Rh
 • przeglądowe badanie przeciwciał do antygenów krwinek czerwonych u kobiet w ciąży
 • badania kwalifikujące do podania immunoglobuliny anty-D w ramach profilaktyki konfliktu serologicznego w antygenie D z układu Rh
 • BTA (bezpośredni test antyglobulinowy)
 • próba zgodności między biorcą i dawcą przed przetoczeniem krwi