Aktualności

2019-05-08
Życzenia więcej
2019-04-15
Życzenia Wielkanocne więcej

Dane kontaktowe

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Łukowie

ul. Doktora A. Rogalińskiego 3
21-400 Łuków
e-mail:  spzoz@spzoz.lukow.pl

Centrala
(25) 798 2000-9
fax: (25) 798 2603

Rejestracja Specjalistyczna
(25)798 90 61
(25)798 90 62
(25)798 2000-9, wew. 339

Szpitalny Oddział Ratunkowy
(25) 798 2000-9 wew. 267

Pomoca Nocna i Świąteczna
Łuków - (25) 798 21 18
 

Unia Europejska 


Od 01.01.2015 r. SPZOZ w Łukowie realizuje program dotyczący szybkiej terapii onkologicznej.

Programy Profilaktyczne

Program profilaktyki raka szyjki macicy

Jeśli ukończyła Pani 25 lat i ma Pani nie więcej niż 59 lat SPZOZ w Łukowie zaprasza Panią na bezpłatne badania cytologiczne w Programie profilaktyki raka szyjki macicy.
Poniżej przedstawiamy krótkie informacje, które pomogą Pani w podjęciu decyzji dotyczącej własnego zdrowia.

Rak szyjki macicy jest drugim, co do częstości występowania nowotworem u kobiet w Polsce. Rocznie choroba ta dotyka ok. 4 tys. kobiet. Blisko 2 tys. Polek umiera z tego powodu.

Celem programu jest zmniejszenie umieralności kobiet na raka szyjki macicy. W wyniku przeprowadzenia badania cytologicznego można wykryć zmiany przedrakowe i raka we wczesnym okresie. Według danych Krajowego Rejestru Nowotworów, każdego roku w Polsce notuje się 13 przypadków raka szyjki macicy na 100 tys. kobiet. Rozwój raka inwazyjnego poprzedza stosunkowo długi okres zamian przedrakowych. Dlatego tak ważne jest wczesne wykrycie zmian przedrakowych, które pozwali na szybkie podjęcie odpowiedniego leczenia, które nie pozwoli na dalszy rozwój choroby i umożliwi całkowite wyleczenie.

Program skierowany jest do kobiet w wieku od 25 do 59 lat, (przy określaniu wieku pod uwagę brany jest rok urodzenia) ubezpieczonych, które nie uczestniczyły w programie profilaktyki raka szyjki macicy w ciągu ostatnich 36 miesięcy lub otrzymały pisemne wskazanie do następnego badania za 12 miesięcy.

Czynnikami ryzyka warunkującymi powstawanie choroby są min.:

 • zakażenie wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)
 • wiek - zachorowalność zwiększa się wraz z wiekiem- szczyt zachorowań przypada pomiędzy 45 a 55 r.ż.
 • wczesne rozpoczęcie życia seksualnego
 • duża liczba partnerów seksualnych
 • duża liczba odbytych porodów
 • niski status społeczny i ekonomiczny
 • palenie papierosów
 • stwierdzona wcześniej zmiana patologiczna w badaniu cytologicznym

Porada na etapie podstawowym obejmuje: przeprowadzenie wywiadu, wypełnienie ankiety, pobranie materiału do badania cytologicznego, edukację w zakresie profilaktyki nowotworu szyjki macicy, wysłanie pobranego materiału wraz z wypełnioną ankietą do pracowni diagnostycznej, wręczenie przez lekarza pacjentce wyniku badania i decyzja co do dalszego postępowania, zalecenie ponownego zgłoszenia się na badanie po trzech latach w ramach programu. Jeżeli wynik badania jest prawidłowy, to na następne badanie cytologiczne w ramach programu należy zgłosić po 3 latach, chyba że na otrzymanym wyniku badania jest informacja o zgłoszeniu się na badanie za 12 miesięcy.

Jeżeli wynik badania cytologicznego wzbudzi jakiekolwiek wątpliwości lekarza, pacjentka zostanie skierowana na dalsze badania na etapie pogłębionym programu, który obejmuje: badanie kolposkopowe i ewentualne badanie histopatologiczne wycinków.

Na badanie zapraszamy Panią do:

 • Poradni Ginekologiczno-Położniczej, Al. Kościuszki 2A, tel. (25) 798 22 16, w godz. pon.-pt.8.00- 14.30 oraz środa 8.00-18.00
 • Oddziału Położniczo-Ginekologicznego i Patologii Ciąży (budynek szpitala II piętro), ul. Doktora A. Rogalińskiego 3, tel. (25)798 2001 do 9 wew. 247, w godz. pn.-pt.8.00-14.30 (należy zgłosić się do pielęgniarki oddziałowej).

Mile widziana rejestracja telefoniczna.

Program profilaktyki raka piersi

Jeśli ukończyła Pani 50 lat i ma Pani nie więcej niż 69 lat SPZOZ w Łukowie zaprasza Panią na bezpłatne badania mammograficzne w Programie profilaktyki raka piersi.

Poniżej przedstawiamy krótkie informacje, które pomogą Pani w podjęciu decyzji dotyczącej własnego zdrowia.

Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym u kobiet. Stanowi około 20 procent wszystkich zachorowań na nowotwory złośliwe u Polek.

Obserwacja częstości zachorowań w poszczególnych grupach wiekowych wykazała, że drastyczny wzrost zachorowań występował w przedziale wiekowym od 50 do 69 roku życia. Rak piersi występuje częściej po menopauzie. Najważniejszym czynnikiem wpływającym w istotny sposób na wyniki leczenia jest jak najwcześniejsze wykrycie nowotworu. Głównym założeniem programu jest więc zmniejszenie umieralności kobiet z powodu raka piersi oraz obniżenie wskaźnika umieralności z powodu raka piersi do poziomu osiągniętego w przodujących w tym zakresie krajach Unii Europejskiej.

Program adresowany jest do kobiet w wieku 50-69 lat (przy określaniu wieku brany jest pod uwagę rok urodzenia) ubezpieczonych, które w ciągu ostatnich 24 czterech miesięcy nie uczestniczyły w programie.

Należy wiedzieć, że czynnikami ryzyka, które mogą warunkować zachorowanie są min.:

 • rak piersi wśród członków rodziny (matka, babka, siostra)
 • wczesna pierwsza miesiączka przed 12 rokiem życia
 • późna menopauza po 55 roku życia
 • urodzenie dziecka po 35 roku życia, bezdzietność

Program daje możliwość wykonania i oceny mammografii w zakładach opieki zdrowotnej, które zawarły umowę z NFZ. Porada profilaktyczna w programie obejmuje: przeprowadzenie wywiadu i wypełnienie ankiety, badanie mammograficzne (2 x 2 zdjęcia mammograficzne wraz z opisem dokonanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie radiodiagnostyki), sporządzenie Karty badania mammograficznego.

Jeśli wynik badania mammograficznego, wykonanego w ramach programu wzbudzi wątpliwości lekarza, skieruje on kobietę na dalszą diagnostykę w ramach programu, a jeśli okaże się to konieczne na dalsze leczenie w szpitalu lub przychodni specjalistycznej.
Jeżeli wynik jest prawidłowy, to na następne badanie mammograficzne w ramach programu należy zgłosić się po 2 latach, chyba że na otrzymanym wyniku badania jest informacja o zgłoszeniu się na badanie za 12 miesięcy.

W trakcie porady na etapie pogłębionej diagnostyki, lekarz w zależności od wskazań medycznych decyduje, które z dostępnych w ramach programu procedur (badań diagnostycznych) należy wykonać w celu postawienia ostatecznego rozpoznania.

Na badanie zapraszamy Panie do:

 • Pracowni Mammografii (budynek szpitala I piętro) ul. Doktora A. Rogalińskiego 3,
  Rejestracja telefoniczna pod numerem telefonu (25) 798 20 01 do 9 wew. 260, pn.-pt. w godz. 8.00- 14.00.

Informacja nt. bezpłatnych programów profilaktycznych realizowanych w POZ

SP ZOZ w Łukowie informuje o możliwości skorzystania z bezpłatnych programów profilaktycznych, realizowanych przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w ramach:

 • profilaktyki chorób układu krążenia (CHUK),

oraz pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej, w ramach:

 • profilaktyki gruźlicy.

Program profilaktyki chorób układu krążenia

Choroby układu krążenia są główną przyczyną zgonów w Polsce i na świecie. Umieralność w Polsce z tego powodu należy do najwyższych w Europie.

Program adresowany do osób, będących w danym roku kalendarzowym w 35, 40, 45, 50 oraz 55 roku życia, u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia i które w okresie ostatnich 5 lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach programu.

Do realizacji Programu Profilaktyki Chorób Układu Krążenia zobowiązany jest każdy lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, który posiada umowę z NFZ lub jest zatrudniony w podmiocie, który taką umowę ma zawartą.

Kryteria kwalifikacji do udzielania świadczeń gwarantowanych w ramach profilaktyki chorób układu krążenia:

Osoby obciążone następującymi czynnikami ryzyka:

 1. nadciśnienie tętnicze krwi (wartość RR > 140/90 mmHg),
 2. zaburzenia gospodarki lipidowej (podwyższone stężenie we krwi cholesterolu całkowitego, LDL-cholesterolu, triglicerydów i niskie stężenie HDL-cholesterolu)
 3. palenie tytoniu
 4. niska aktywność ruchowa
 5. nadwaga i otyłość
 6. upośledzona tolerancja glukozy
 7. wzrost stężenia fibrynogenu
 8. wzrost stężenia kwasu moczowego
 9. nadmierny stres
 10. nieracjonalne odżywianie
 11. wiek
 12. płeć męska
 13. obciążenia genetyczne

znajdujące się na liście pacjentów zadeklarowanych do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, spełniające powyższe kryteria.

Wymagane procedury medyczne:

 • przeprowadzenie wywiadu i wypełnienie karty badania profilaktycznego
 • wykonanie badań biochemicznych krwi (stężenie we krwi cholesterolu całkowitego, LDL cholesterolu, HDL-cholesterolu, triglicerydów i poziomu glukozy), dokonanie pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, określenie współczynnika masy ciała - Body Mass Index – BMI).
 • ustalenie terminu wizyty u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, na którego liście świadczeniobiorców znajduje się pacjent.
 • wpisanie wyników badań do karty badania profilaktycznego,
 • w trakcie wizyty u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej:
  • badanie przedmiotowe świadczeniobiorcy oraz ocena czynników ryzyka zachorowań na choroby układu krążenia;
  • kwalifikacja świadczeniobiorcy do odpowiedniej grupy ryzyka oraz ocena globalnego ryzyka wystąpienia w przyszłości incydentu sercowo-naczyniowego według klasyfikacji SCORE i zapisanie uzyskanego wyniku w karcie badania profilaktycznego;
  • edukacja zdrowotna świadczeniobiorcy oraz decyzja co do dalszego postępowania z pacjentem.
 • przekazanie świadczeniobiorcy, u którego rozpoznano chorobę układu krążenia, przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej informacji o wynikach badania oraz zaleceń dotyczących konieczności zmiany trybu życia lub kierowanie świadczeniobiorcy na dalszą diagnostykę lub leczenie.

Świadczenia w ramach programu udzielane są bez skierowania!

Udział w ww. programie ma na celu wczesne wykrycie ewentualnych chorób układu krążenia, a tym samym jak najszybsze podjęcie przez lekarza odpowiedniego leczenia.

Program profilaktyki gruźlicy

Gruźlica jest chorobą zakaźną wywoływaną przez bakterię - prątek gruźlicy. Źródłem zakażenia jest najczęściej chory na gruźlicę - prątkujący. Osoba chora na gruźlicę podczas kaszlu, kichania, odkrztuszania / odpluwania / głośnego śmiechu, mówienia, wydala prątki wraz z kropelkami śluzu. Zakażenie drogą powietrzną, zwane także zakażeniem inhalacyjnym (kropelkowym) jest najczęstszym sposobem zakażenia.

Gruźlica klasyfikowana jest jako choroba społeczna, a więc związana z warunkami bytowania: życia (mieszkanie, odżywienie), pracy i wypoczynku. Przyczyną rozwoju choroby u zakażonego, jest osłabienie sił obronnych organizmu. Najczęstszymi czynnikami zewnętrznymi osłabiającymi organizm ludzki są: niedożywienie oraz złe warunki mieszkaniowe.

Do czynników wewnętrznych sprzyjających zachorowaniu na gruźlicę należą:

 • zakażenie HIV,
 • cukrzyca,
 • choroby nowotworowe,
 • choroby krwi,
 • schyłkowa niewydolność nerek,
 • leczenie immunosupresyjne, np. w stanach po transplantacji,
 • pylica płuc,
 • leczenie sterydami przez okres dłuższy niż 3 tygodnie w dawce powyżej 15 mg/dobę,
 • szybka utrata masy ciała.

Kryteria kwalifikacji do udzielania świadczeń gwarantowanych w ramach profilaktyki gruźlicy:

1. Osoby dorosłe, które dokonały wyboru pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, nieposiadające w dotychczasowym wywiadzie rozpoznanej gruźlicy, w tym:

 • osoby, które miały bezpośredni kontakt z osobami z już rozpoznaną gruźlicą,
 • lub
 • osoby, u których stwierdza się przynajmniej jedną z następujących okoliczności:
  • długotrwałe bezrobocie
  • niepełnosprawność
  • długotrwałą chorobę
  • uzależnienie od substancji psychoaktywnych
  • bezdomność

2. Pisemne oświadczenie świadczeniobiorcy, z którego wynika, że w okresie ostatnich 24 miesięcy nie podlegał on badaniu ankietowemu pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej w ramach profilaktyki gruźlicy (także u innych świadczeniodawców).

Wymagane procedury medyczne:

 • przeprowadzenie wywiadu w kierunku gruźlicy wraz z wypełnieniem ankiety.
 • przeprowadzenie edukacji zdrowotnej świadczeniobiorcy
 • w przypadku pacjentów z grupy największego ryzyka zachorowania – przekazanie przez pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej pisemnej informacji lekarzowi podstawowej opieki zdrowotnej, wybranemu przez świadczeniobiorcę, o wynikach przeprowadzonej ankiety oraz wskazanie świadczeniobiorcy trybu dalszego postępowania, w tym poinformowanie świadczeniobiorcy o konieczności zgłoszenia się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej celem dalszej oceny stanu zdrowia.

Świadczenia w ramach programu udzielane są bez skierowania!

Warto zwrócić uwagę, że wzrastająca (w niektórych województwach) liczba zachorowań na gruźlicę, wymaga działań w zakresie ograniczenia rozprzestrzeniania się tej choroby. Wczesne wykrycie choroby i natychmiastowe, prawidłowo poprowadzone leczenie chorego sprawia, że już po miesiącu pacjent przestaje być zaraźliwy dla otoczenia.