Aktualności

2017-05-22
Konkurs Perły Medycyny więcej
2017-05-16
I Audit Nadzoru Systemu Zarządzania Jakością więcej

Dane kontaktowe

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Łukowie

ul. Dr Andrzeja Rogalińskiego 3
21-400 Łuków
e-mail:  spzoz@spzoz.lukow.pl

Centrala
(25) 798 2000-9
fax: (25) 798 2603

Rejestracja Specjalistyczna
(25) 798 9061
(25) 798 9062

Szpitalny Oddział Ratunkowy
(25) 798 2000-9 wew. 267

Pomoca Nocna i Świąteczna
Łuków - (25) 798 21 18
Wojcieszków - (25) 755 41 17
Stoczek Łukowski - (25) 797 00 14
  


Od 01.01.2015 r. SPZOZ w Łukowie realizuje program dotyczący szybkiej terapii onkologicznej.

Apteka Szpitalna

tel./fax: 25 798 5814
tel.: 25 798 2001 wew. 297
e-mail: apteka@spzoz.lukow.pl

KIEROWNIK:
mgr farm. Maciej Fajzetel - specjalista farmacji szpitalnej

Z-CA KIEROWNIKA
mgr farm. Krystyna Biaduń

PERSONEL:
2 MGR FARMACJI
6 TECHNIKÓW FARMACEUTYCZNYCH
1 POMOC APTECZNA

ZADANIA:

 • zaopatrywanie oddziałów szpitalnych i innych komórek medycznych w leki, materiały medyczne, materiały szewne, sprzęt jednorazowy
 • wykonywanie leków aptecznych i recepturowych, również jałowych (posiadamy: komorę laminarną, unguator i autoklaw)
 • obsługa darowizn i próbek lekarskich
 • obsługa leków w procedurze importu docelowego
 • obsługa leków przeterminowanych i niewykorzystanych (również z grup P i N)
 • aktywne uczestnictwo w opracowaniu receptariusza szpitalnego i udział w zespole terapeutycznym oraz zespole ds. szpitalnej polityki antybiotykowej
 • nadzór nad wstrzymywaniem / wycofywaniem leków i materiałów medycznych
 • udzielanie informacji na temat leków i wyrobów medycznych (nowe produkty, braki leków, interakcje, ceny)
 • przygotowywanie załączników do procedur przetargowych
 • opracowywanie procedur i instrukcji bezpiecznego przechowywania leków i materiałów medycznych
 • sporządzanie analiz i sprawozdań na temat kosztów i zużycia leków
 • organizacja praktyk wakacyjnych dla studentów farmacji i praktyk zawodowych dla techników farmaceutycznych
 • pełnienie obowiązków kierownika specjalizacji (farmacja szpitalna)
 • ekspozycja dawnych leków, utensyliów, sprzętu medycznego używanego w szpitalu