Aktualności

2019-05-08
Życzenia więcej
2019-04-15
Życzenia Wielkanocne więcej

Dane kontaktowe

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Łukowie

ul. Doktora A. Rogalińskiego 3
21-400 Łuków
e-mail:  spzoz@spzoz.lukow.pl

Centrala
(25) 798 2000-9
fax: (25) 798 2603

Rejestracja Specjalistyczna
(25)798 90 61
(25)798 90 62
(25)798 2000-9, wew. 339

Szpitalny Oddział Ratunkowy
(25) 798 2000-9 wew. 267

Pomoca Nocna i Świąteczna
Łuków - (25) 798 21 18
 

Unia Europejska 


Od 01.01.2015 r. SPZOZ w Łukowie realizuje program dotyczący szybkiej terapii onkologicznej.

Apteka Szpitalna

KIEROWNIK
mgr farm. Maciej Fajzetel - specjalista farmacji szpitalnej

KONTAKT
tel./fax: (25) 798 5814
tel.: (25) 798 2000 - 9, wew. 297
e-mail: apteka@spzoz.lukow.pl

PERSONEL
1 mgr farmacji
6 techników farmaceutycznych
1 pomoc apteczna

ZADANIA:

 • zaopatrywanie oddziałów szpitalnych i innych komórek medycznych w leki, materiały medyczne, materiały szewne, sprzęt jednorazowy
 • wykonywanie leków aptecznych i recepturowych, również jałowych (posiadamy: komorę laminarną, unguator i autoklaw)
 • obsługa darowizn i próbek lekarskich
 • obsługa leków w procedurze importu docelowego
 • obsługa leków przeterminowanych i niewykorzystanych (również z grup P i N)
 • aktywne uczestnictwo w opracowaniu receptariusza szpitalnego, udział w zespole terapeutycznym oraz zespole ds. szpitalnej polityki antybiotykowej
 • nadzór nad wstrzymywaniem / wycofywaniem leków i materiałów medycznych
 • udzielanie informacji na temat leków i wyrobów medycznych (nowe produkty, braki leków, interakcje, ceny)
 • przygotowywanie załączników do procedur przetargowych
 • opracowywanie procedur i instrukcji bezpiecznego przechowywania leków i materiałów medycznych
 • sporządzanie analiz i sprawozdań na temat kosztów i zużycia leków
 • organizacja praktyk wakacyjnych dla studentów farmacji i praktyk zawodowych dla techników farmaceutycznych
 • pełnienie obowiązków kierownika specjalizacji (farmacja szpitalna)
 • ekspozycja dawnych leków, utensyliów, sprzętu medycznego używanego w szpitalu