Aktualności

2017-04-07
25 rocznica powstania Całodobowego Oddziału Leczenia Uzależnień więcej
2017-03-22
Uroczystość wręczenia certyfikatu "Pracodawca Przyjazny Pracownikom" więcej

Dane kontaktowe

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Łukowie

ul. Dr Andrzeja Rogalińskiego 3
21-400 Łuków
e-mail:  spzoz@spzoz.lukow.pl

Centrala
(25) 798 2000-9
fax: (25) 798 2603

Rejestracja Specjalistyczna
(25) 798 9061
(25) 798 9062

Szpitalny Oddział Ratunkowy
(25) 798 2000-9 wew. 267

Pomoca Nocna i Świąteczna
Łuków - (25) 798 21 18
Wojcieszków - (25) 755 41 17
Stoczek Łukowski - (25) 797 00 14
 


Rehabilitacja

ZAKŁAD REHABILITACJI LECZNICZEJ

( niski parter w budynku szpitala)

KIEROWNIK
mgr Katarzyna Doszko - specjalista II stopnia w zakresie rehabilitacji ruchowej

KONTAKT
tel: 25 798 2001 wew: 218, 269
E-mail: rehabilitacja@spzoz.lukow.pl

REJESTRACJA: tel: 25 798 2001 wew: 269
Rejestracja pacjenta odbywa się poprzez zgłoszenie osobiste lub telefonicznie na podstawie skierowania na zabiegi fizjoterapeutyczne wystawionego przez lekarza POZ lub z poradni specjalistycznej.

PRZYJĘCIA PACJENTÓW PN-PT W  GODZINACH: 08.00 – 18.00

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI:

I. Świadczenia fizjoterapeutyczne w ramach ambulatoryjnej opieki medycznej:

 • KINEZYTERAPIA INDYWIDUALNA WG RÓŻNYCH METOD min:
  • metoda PNF
  • terapia manualna (szkoła niemiecka)
  • terapia tkanek miękkich
  • terapia stawu barkowego i kolanowego
  • rehabilitacja geriatryczna
  • funkcjonalna terapia manualna wg Mulligana
  • techniki terapeutyczne - punkty spustowe
  • diagnostyka i postępowanie w skoliozach
  • korekcja wad postawy systemem thera-band
  • metoda PNF w pediatrii
  • metoda Vojty
  • metoda Ndt-Bobath
  • kinesiotaping
  • ĆWICZENIA CZYNNO – BIERNE
  • ĆWICZENIA REDRESYJNE I IZOMETRYCZNE
  • ĆWICZENIA WSPOMAGANE I SAMOWSPOMAGANE
  • ĆWICZENIA CZYNNE W ODCIĄŻENIU I Z OPOREM
  • MOBILIZACJE I MANIPULACJE
  • WYCIĄGI
  • PIONIZACJA I NAUKA LOKOMOCJI
  • ĆWICZENIA W WADACH POSTAWY
  • ĆWICZENIA NA PRZYRZĄDACH – bieżnia, rower treningowy, rotor, nowoczesny stół do ćwiczeń ręki
  • GALWANIZACJA
  • JONOFOREZA
  • ELEKTROSTYMULACJA
  • TONOLIZA
  • PRĄDY DIADYNAMICZNE
  • PRĄDY INTERFERENCYJNE – NEMECKA
  • PRĄDY TENS, TREBERTA, KOTZA
  • ULTRADŻWIĘKI, ULTRAFONOFOREZA
  • LASEROTERAPIA – skaner i punktowa
  • KRIOTERAPIA MIEJSCOWA – z użyciem par ciekłego azotu
  • IMPULSOWE POLE WYSOKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI
  • POLE MAGNETYCZNE NISKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI- magnetronic
  • NAŚWIETLANIA IR,UV , LAMPĄ Q-LIGHT
  • KĄPIEL WIROWA KOŃCZYN GÓRNYCH I DOLNYCH
  • MASAŻ KLASYCZNY LECZNICZY – ręczny
  • MASAŻ LIMFATYCZNY – ręczny
  • MASAŻ MECHANICZNY – aparatem Aquavibron
  • INSTRUKTAŻ ĆWICZEŃ – zalecenia do kontynuacji ćwiczeń w warunkach domowych
  • DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE – edukacja prozdrowotna pacjentów i promowanie zachowań służących utrzymaniu zdrowia, dobrej kondycji fizycznej i psychicznej.

II . Świadczenia fizjoterapeutyczne dla pacjentów stacjonarnych w oddziałach szpitala tzw. przyłóżkowa rehabilitacja.

III . Świadczenia fizjoterapeutyczne w warunkach domowych.- pacjentom, którzy ze względu na brak możliwości samodzielnego przemieszczania się nie mogą dotrzeć do ZRL a wymagają rehabilitacji.

ZAKRES ZABIEGÓW W DOMU PACJENTA:

 • kinezyterapia indywidualna
 • masaż klasyczny leczniczy
 • laseroterapia punktowa

IV . Świadczenia fizjoterapeutyczne w ramach usług komercyjnych- wg Cennika Usług Medycznych.

Ośrodek Dzienny dla Dzieci

V . Świadczenia fizjoterapeutyczne dla dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego realizowane w warunkach Ośrodka Dziennego dla Dzieci. ( II piętro w Przychodni Specjalistycznej przy szpitalu)

KOORDYNATOR OŚRODKA
mgr Katarzyna Doszko
Tel: 25 798 2001 wew: 218

REJESTRACJA : tel: 25 798 2001 wew: 218
PRZYJĘCIA PN – PT W GODZ: 08.00 – 17.30

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI: wspomaganie rozwoju
Porada lekarza rehabilitacji

 • indywidualna terapia dziecka wg metod neurorozwojowych:
  • metoda Vojty
  • metoda Ndt – Bobath
  • metoda PNF
 • terapia ręki
 • terapia manualna stóp
 • kinesiotaping
 • ćwiczenia z wykorzystaniem elementów integracji sensorycznej
 • ćwiczenia ogólnorozwojowe z wykorzystaniem taśm thera-band
 • masaż klasyczny, masaż Shantala
 • masaż wirowy
 • wybrane zabiegi fizjoterapeutyczne
 • świadczenia z zakresu logopedii
 • świadczenia z zakresu psychoterapii.
 • ocena neurorozwojowa niemowlęcia i małego dziecka.

Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku realizuje wielospecjalistyczną , kompleksową rehabilitację dzieci zagrożonych nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym (głównie z grupy wysokiego ryzyka ciążowo – porodowego) oraz dzieci o nieprawidłowym rozwoju psychomotorycznym.

KADRA ZAKŁADU REHABILITACJI LECZNICZEJ I OŚRODKA DLA DZIECI:
Zapewniamy wysokiej jakości świadczenia zdrowotne wszystkim pacjentom dorosłym i dzieciom. Świadczenia terapeutyczne realizowane są przez zespół kadry medycznej z dużym doświadczeniem zawodowym. Indywidualne podejście, profesjonalizm i wysoka kultura osobista pracowników umożliwia prowadzenie efektywnej terapii.
Nowoczesny i wysokiej klasy sprzęt i aparatura pozwalają realizować cele kompleksowej rehabilitacji zgodnie z osiągnięciami współczesnej fizjoterapii.

ZAPRASZAMY