Aktualności

2019-05-08
Życzenia więcej
2019-04-15
Życzenia Wielkanocne więcej

Dane kontaktowe

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Łukowie

ul. Doktora A. Rogalińskiego 3
21-400 Łuków
e-mail:  spzoz@spzoz.lukow.pl

Centrala
(25) 798 2000-9
fax: (25) 798 2603

Rejestracja Specjalistyczna
(25)798 90 61
(25)798 90 62
(25)798 2000-9, wew. 339

Szpitalny Oddział Ratunkowy
(25) 798 2000-9 wew. 267

Pomoca Nocna i Świąteczna
Łuków - (25) 798 21 18
 

Unia Europejska 


Od 01.01.2015 r. SPZOZ w Łukowie realizuje program dotyczący szybkiej terapii onkologicznej.

Rehabilitacja

 

ZAKŁAD REHABILITACJI LECZNICZEJ

(niski parter w budynku szpitala)

KIEROWNIK:
mgr Katarzyna Doszko - specjalista II stopnia w zakresie rehabilitacji ruchowej

KONTAKT:
tel: (25) 798 2000 - 9,  wew. 269
e-mail: rehabilitacja@spzoz.lukow.pl

REJESTRACJA:
Rejestracja pacjenta odbywa się poprzez zgłoszenie osobiste lub telefonicznie na podstawie skierowania na zabiegi fizjoterapeutyczne wystawionego przez lekarza POZ lub z poradni specjalistycznej.

PRZYJĘCIA PACJENTÓW PN-PT W  GODZINACH: 08.00 – 18.00

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI:

I. Świadczenia fizjoterapeutyczne w ramach ambulatoryjnej opieki medycznej:

 • KINEZYTERAPIA INDYWIDUALNA WG RÓŻNYCH METOD min:
  • metoda PNF
  • terapia manualna (szkoła niemiecka)
  • terapia tkanek miękkich
  • terapia stawu barkowego i kolanowego
  • rehabilitacja geriatryczna
  • funkcjonalna terapia manualna wg Mulligana
  • techniki terapeutyczne - punkty spustowe
  • diagnostyka i postępowanie w skoliozach
  • korekcja wad postawy systemem thera-band
  • metoda PNF w pediatrii
  • metoda Vojty
  • metoda Ndt-Bobath
  • kinesiotaping
  • ćwiczenia czynno - bierne
  • ćwiczenia redresyjne i izometryczne
  • ćwiczenia wspomagane i samowspomagane
  • ćwiczenia czynne w odciążeniu i z oporem
  • mobilizacje i manipulacje
  • wyciągi
  • pionizacja i nauka lokomocji
  • ćwiczenia w wadach postawy
  • ćwiczenia na przyrządach ( bieżnia, rower treningowy, rotor, nowoczesny stół do ćwiczeń ręki)
  • galwanizacja
  • jonoforeza
  • elektrostymulacja
  • tonoliza
  • prądy diadynamiczne
  • prądy interferencyjne – Nemecka
  • prądy TENS, TREBERTA, KOTZA
  • ultradźwięki, ultrafonoforeza
  • laseroterapia– skaner i punktowa
  • krioterapia mejscowa – z użyciem par ciekłego azotu
  • impulsowe pole wysokiej częstotliwości
  • pole magnetyczne niskiej częstotliwości- magnetronic
  • naświetlania IR,UV , lampą Q-LIGHT
  • kąpiel wirowa kończyn górnych i dolnych
  • masaż klasyczny leczniczy – ręczny
  • masaż limfatyczny – ręczny
  • masaż mechaniczny – aparatem Aquavibron
  • instruktaż ćwiczeń– zalecenia do kontynuacji ćwiczeń w warunkach domowych
  • działania profilaktyczne – edukacja prozdrowotna pacjentów i promowanie zachowań służących utrzymaniu zdrowia, dobrej kondycji fizycznej i psychicznej

II. Świadczenia fizjoterapeutyczne dla pacjentów stacjonarnych w oddziałach szpitala tzw. przyłóżkowa rehabilitacja.

III. Świadczenia fizjoterapeutyczne w warunkach domowych.- pacjentom, którzy ze względu na brak możliwości samodzielnego przemieszczania się nie mogą dotrzeć do ZRL a wymagają rehabilitacji.

ZAKRES ZABIEGÓW W DOMU PACJENTA:

 • kinezyterapia indywidualna
 • masaż klasyczny leczniczy
 • laseroterapia punktowa

IV. Świadczenia fizjoterapeutyczne w ramach usług komercyjnych - wg Cennika Usług Medycznych.

Ośrodek Dzienny dla Dzieci

V. Świadczenia fizjoterapeutyczne dla dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego realizowane w warunkach Ośrodka Dziennego dla Dzieci. ( II piętro w Przychodni Specjalistycznej przy szpitalu)

KOORDYNATOR OŚRODKA
mgr Katarzyna Doszko
Tel: (25) 798 2000 - 9

REJESTRACJA : wew. 218
PRZYJĘCIA PN – PT W GODZ: 08.00 – 17.30

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI: wspomaganie rozwoju
Porada lekarza rehabilitacji

 • indywidualna terapia dziecka wg metod neurorozwojowych:
  • metoda Vojty
  • metoda Ndt – Bobath
  • metoda PNF
 • terapia ręki
 • terapia manualna stóp
 • kinesiotaping
 • ćwiczenia z wykorzystaniem elementów integracji sensorycznej
 • ćwiczenia ogólnorozwojowe z wykorzystaniem taśm thera-band
 • masaż klasyczny, masaż Shantala
 • masaż wirowy
 • wybrane zabiegi fizjoterapeutyczne
 • świadczenia z zakresu logopedii
 • świadczenia z zakresu psychoterapii.
 • ocena neurorozwojowa niemowlęcia i małego dziecka.

Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w Ośrodku realizuje wielospecjalistyczną, kompleksową rehabilitację dzieci zagrożonych nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym (głównie z grupy wysokiego ryzyka ciążowo – porodowego) oraz dzieci o nieprawidłowym rozwoju psychomotorycznym.

KADRA ZAKŁADU REHABILITACJI LECZNICZEJ I OŚRODKA DLA DZIECI:
Zapewniamy wysokiej jakości świadczenia zdrowotne wszystkim pacjentom dorosłym i dzieciom. Świadczenia terapeutyczne realizowane są przez zespół kadry medycznej z dużym doświadczeniem zawodowym. Indywidualne podejście, profesjonalizm i wysoka kultura osobista pracowników umożliwia prowadzenie efektywnej terapii.
Nowoczesny i wysokiej klasy sprzęt i aparatura pozwalają realizować cele kompleksowej rehabilitacji zgodnie z osiągnięciami współczesnej fizjoterapii.

ZAPRASZAMY

OŚRODEK REHABILITACJI DZIENNEJ DLA DOROSŁYCH

KOORDYNATOR OŚRODKA:
mgr Dorota Miernicka

KONTAKT:
tel. (25) 798 2000 - 9, wew. 217
e-mail: osrodek.reh@spzoz.lukow.pl

REJESTRACJA:
Podstawą przyjęcia pacjenta jest skierowanie od lekarza specjalisty (chirurg, ortopeda, neurolog, reumatolog, specjalista rehabilitacji medycznej).
Kwalifikacji pacjentów do Ośrodka dokonuje lekarz specjalista rehabilitacji medycznej w każdy piątek w godzinach od 11.00 do 13.00 w budynku Przychodni Specjalistycznej (w gabinecie Poradni Rehabilitacyjnej). Na wizytę kwalifikacyjną pacjent ma obowiązek przynieść ze sobą komplet dokumentacji medycznej z dotychczasowego leczenia. Ustalenie terminu przyjęcia odbywa się poprzez telefoniczne powiadomienie pacjenta.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE:
W Ośrodku Rehabilitacji Dziennej specjalizujemy się w rehabilitacji:

 • chorób i dysfunkcji narządu ruchu (choroba zwyrodnieniowa stawów i kręgosłupa)
 • zmian przeciążeniowych mięśni, ścięgieł i więzadeł
 • urazów narządu ruchu (w tym urazów i kontuzji sportowych)
 • po zabiegach operacyjnych (w obrębie kręgosłupa, stawów obwodowych, złamaniach kości itp.)
 • w przebiegu schorzeń reumatologicznych i neurologicznych

Rehabilitacja w Ośrodku trwa 3 tygodnie.
Pacjent przebywa w Ośrodku około 3 godzin dziennie.
W ciagu dnia pacjent ma wykonane najczęściej 5 zabiegów.
Na czas trwania zabiegów pacjentowi przysługuje zwolnienie lekarskie.
Przez cały turnus pacjentem opiekuję się jeden fizjoterapueta.

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej wyposażony jest w nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny zarówno do kinezyterapii jak i fizykoterapii. W ośrodku pracuje wysoko wykwalifikowany i doświadczony zespół fizjoterapeutów, który stale aktualizuje i wzbogaca swoją wiedzę z zakresu współczesnej fizjoterapii, uczestnicząc w róznego rodzaju kursach i szkoleniach. Profesjonalizm, doświadczenie zawodowe i wysoka kultura osobista kadry, zapewnia wysoki poziom rehabilitacji medycznej.

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI:

1. KINEZYTERAPIA:

 • terapia centralnej i obwodowej stabilizacji
 • ortopedyczna terapia manualna Kaltenborna Evjentha
 • terapia manualna (szkoła niemiecka)
 • terapia tkanek miękkich
 • terapia stawu barkowego i kolanowego
 • metoda PNF
 • metoda NDT-Bobath
 • techniki terapeutyczne - punkty spustowe
 • kinesiotaping
 • ćwiczenia czynno - bierne
 • ćwiczenia redresyjne i izometryczne
 • ćwiczenia wspomagane i samowspomagane
 • ćwiczenia czynne w odciążeniu i z oporem
 • mobilizacje i manipulacje
 • wyciągi
 • pionizacja, nauka lokomocji i reedukcja chodu
 • ćwiczenia przyrządowe (nowoczesna bieżnia z systemem odciążenia dla pacjenta, szyny do ćwiczeń biernych dla kończyń górnych i dolnych, rotor elektryczny dla kończyń górnych i dolnych przeznaczony dla pacjentow neurologicznych, rotor treningowy, stół pionizacyjny, aparat do trakcji kręgosłupa).

2. FIZYKOTERAPIA:

 • elektroterapia (galwanizacja, jonoforeza, prądy diadynamiczne, tonoliza, elektrostymulacja, prądy interferencyjne, prądy Traberta, Kotza, ultradźwięki, ultrafonoforeza)
 • pole magnetyczne niskiej częstotliwości (magnetronic), impulsowe pole wielkiej częstotliwości (diatermia krótkofalowa)
 • światłolecznictwo (naświetlanie promieniami IR, laseroterapia punktowa i scaner)
 • masaż wirowy kończyń górnych i dolnych
 • krioterapia miejscowa z użyciem ciekłego azotu

3. MASAŻ:

 • klasyczny leczniczy częściowy i całkowity - ręczny
 • limfatyczny - ręczny
 • limfatyczny - przyrządowy
 • mechaniczny - aquavibron

4. INSTRUKTAŻ ĆWICZEŃ - zalecenia dla pacjenta do kontynuacji w warunkach domowych

5.DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE - edukacja prozdrowotna pacjentów i promowanie zachowań służących utrzymaniu zdrowia.