Aktualności

2017-04-07
25 rocznica powstania Całodobowego Oddziału Leczenia Uzależnień więcej
2017-03-22
Uroczystość wręczenia certyfikatu "Pracodawca Przyjazny Pracownikom" więcej

Dane kontaktowe

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Łukowie

ul. Dr Andrzeja Rogalińskiego 3
21-400 Łuków
e-mail:  spzoz@spzoz.lukow.pl

Centrala
(25) 798 2000-9
fax: (25) 798 2603

Rejestracja Specjalistyczna
(25) 798 9061
(25) 798 9062

Szpitalny Oddział Ratunkowy
(25) 798 2000-9 wew. 267

Pomoca Nocna i Świąteczna
Łuków - (25) 798 21 18
Wojcieszków - (25) 755 41 17
Stoczek Łukowski - (25) 797 00 14
 


Kontakt


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie
21-400 Łuków, ul. Dr Andrzeja Rogalińskiego 3
e-mail: spzoz@spzoz.lukow.pl
NIP: 825-17-11-719, REGON: 000306472
 

 Centrala

(25) 798 20 00-9

 

Poczta elektroniczna:

dar@spzoz.lukow.pl Dział Analiz i Rozliczeń
ksiegowosc@spzoz.lukow.pl Dział Ekonomiczno-Finansowy
g.pietrych@spzoz.lukow.pl Dział Higieny i Epidemiologii-Pielęgniarka Epidemiologiczna
kadry@spzoz.lukow.pl Dział Służb Pracowniczych
sekcjaadm@spzoz.lukow.pl Sekcja Administracyjno-Gospodarcza
st@spzoz.lukow.pl Sekcja Eksploatacji i Aparatury Medycznej
t.buziak@spzoz.lukow.pl Sekcja Informatyczna
remont@spzoz.lukow.pl Sekcja Inwestycji i Remontów
statystyka@spzoz.lukow.pl Sekcja Statystyki i Dokumentacji Chorych z Zakładową Składnicą Akt
trans@spzoz.lukow.pl Sekcja Transportu
zp@spzoz.lukow.pl Sekcja Zamówień Publicznych
zaopatrzenie@spzoz.lukow.pl Sekcja Zaopatrzenia
 
apteka@spzoz.lukow.pl Apteka Szpitalna
laboratorium@spzoz.lukow.pl Laboratorium

 

Telefony:

Administracja
Dział Analiz i Rozliczeń wew. 274
Dział Ekonomiczno Finansowy/Główny Księgowy wew. 208
Dział Higieny i Epidemiologii wew. 207
Dział Służb Pracowniczych wew. 283
Pełnomocnik ds. Jakości/Administrator Bezpieczeństwa Informacji wew. 329
Sekcja Administracyjno-Gospodarcza wew. 301
Sekcja Eksploatacji i Aparatury Medycznej wew. 304
Sekcja Informatyczna wew. 236
Sekcja Inwestycji i Remontów wew. 233
Sekcja Statystyki i Dokumentacji Chorych z Zakładową Składnicą Akt wew. 284
Sekcja Transportu wew. 309
Sekcja Zamówień Publicznych (25) 798 90 74
wew. 214
Sekcja Zaopatrzenia (25) 798 35 06
wew. 212
  
Apteka szpitalna wew. 297
Centralna Sterylizatornia wew. 255
Laboratorium wew. 280-2
Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu wew. 305
Ośrodek Rehabilitacji Dziennej wew. 217
Pogotowie Ratunkowe wew. 999
Pracownia Bakteriologii wew.286, 288
Pracownia EEG wew. 317
Pracownia EKG/Audiometrii wew.303
Pracownia Endoskopii wew. 248
Pracownia Holtera wew. 203
Pracownia Spirometrii wew. 326
Pracownia Tomografii Komputerowej wew. 327
Psychiatryczna Izba Przyjęć wew. 320
RTG/USG/Mammografia/rejestracja-szpital wew. 260
RTG-przychodnia wew. 229
Zakład Rehabilitacji Leczniczej wew. 299
  
Oddziały
Całodobowy Oddział Leczenia Uzależnień wew. 334, 338
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii wew. 237, 238
Oddział Chirurgii Ogólnej i Urazowej wew. 239, 241
Oddział Detoksykacyjny wew. 314, 316
Oddział Dziecięcy wew. 254, 256
Oddział Neonatologiczny wew. 245, 298
Oddział Neurologiczny wew. 222, 306
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny wew. 287, 292
Oddział Położniczo - Ginekologiczny i Patologii Ciąży wew. 246, 247, 278
Oddział Psychiatryczny wew. 312, 313
Oddział Psychiatryczny z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowych i Psycho-Geriatrią wew. 310, 259
Oddział Rehabilitacyjny wew. 294, 295
Oddział Reumatologiczny wew. 276, 319
Oddział Wewnętrzo-Kardiologiczny wew. 251, 252, 253
Szpitalny Oddział Ratunkowy wew. 267
  
Przychodnia Specjalistyczna-Poradnie
Rejestracja Specjalistyczna (25) 798 90 61
(25) 798 90 62
wew. 339
Alergologiczna dla Dzieci wew. 326
Chirurgii Ogólnej wew. 226
Chorób Zakaźnych wew. 287
Diabetologiczna wew. 339
Dziecięca/rejestracja (25)798 26 54
wew. 231
Dzieci Chorych wew. 232
Endokrynologiczna wew. 277
Ginekologiczno-Położnicza (25) 798 22 16
Gruźlicy i Chorób Płuc/rejestracja wew. 234/235
Kardiologiczna wew. 221
Leczenia Uzależnień wew. 324, 325
Medycyny Pracy wew. 293
Medycyny Sportowej wew. 221
Neonatologiczna wew. 225
Neurologiczna, Zdrowia Psychicznego/rejestracja wew. 323
Okulistyczna wew. 224
Otolorangologiczna wew. 330
Rehabilitacyjna wew. 223
Reumatologiczna wew. 219
  
Podstawowa Opieka Zdrowotna, Poradnie dla kobiet:
Poradnia dla Kobiet w Łukowie, Al. T.Kościuszki 2A (25) 798 22 16
POZ w Łukowie, Al. T.Kościuszki 2A (25) 798 29 37
POZ dla dzieci w Łukowie, Al. T.Kościuszki 2A (25) 798 96 25
POZ w Łukowie, ul. Partyzantów 10 (25) 798 21 18
 
POZ w Jedlance (25) 640 58 22,
640 58 14
POZ w Serokomli, Poradnia dla kobiet (25) 755 45 25
POZ w Stoczku Łukowskim, Poradnia dla kobiet (25) 797 00 14,
797 00 95
POZ w Trzebieszowie (25) 796 03 37
POZ w Wandowie (25) 796 02 86
POZ w Wojcieszkowie, Poradnia dla kobiet (25) 755 41 17
Poradnia dla Kobiet w Krzywdzie (25) 755 10 01