Aktualności

2019-11-12
Dofinansowanie dla SPZOZ w Łukowie więcej
2019-11-04
Podziękowania dla SPZOZ w Łukowie więcej

Dane kontaktowe

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Łukowie

ul. Doktora A. Rogalińskiego 3
21-400 Łuków
e-mail:  spzoz@spzoz.lukow.pl

Centrala
(25) 798 2000-9
fax: (25) 798 2603

Rejestracja Przychodni
Specjalistycznej

(25)798 90 61
(25)798 90 62
(25)798 2000-9, wew. 339

Szpitalny Oddział Ratunkowy
(25) 798 2000-9 wew. 267

Pomoca Nocna i Świąteczna
Partyzantów 10
21 - 400 Łuków
(25) 798 21 18
 

Unia Europejska 


Od 01.01.2015 r. SPZOZ w Łukowie realizuje program dotyczący szybkiej terapii onkologicznej.

Zamówienia do 30 000 euro

WYKONANIE OPERATU SZACUNKOWEGO OKREŚLAJĄCEGO WARTOŚĆ RYNKOWĄ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ NA TERENIE WOJCIESZKOWA (21-411)

dodano: 2019-10-08

OGŁOSZENIE O DOSTAWIE SRODKÓW CZYSTOŚCI DO SPZOZ W ŁUKOWIE

dodano: 2019-08-14

ZO Dostawa materiałów do sterylizacji

dodano: 2019-07-09

Zapytanie ofertowe - kredyt bankowy

dodano: 2019-07-08

Zapytanie Ofertowe
Uchwała Rady Społecznej w sprawie zaopiniowania zaciągnięcia kredytu
Sprawozdanie finansowe 2016 rok
Sprawozdanie finansowe 2017 rok
Sprawozdanie finansowe 2018 rok

Zmiana terminu składania ofert

Odpowiedzi na pytania w postępowaniu na udzielenie i obsługę kredytu inwestycyjnego
Załącznik nr 1 dane uzupełniające do sprawozdań finansowych wg wzoru Banku
Załącznik nr 2 (wykaz kredytów i pożyczek) wg stanu na 31.03.2019r.
Załacznik nr 3 plan finansowy na rok 2019
Załącznik nr 4 raport o bieżącej sytuacji 2018r.
Załącznik nr 5 wykonanie planu inwestycji 2016 rok
Załacznik nr 6 wykonanie planu inwestycji 2017 rok
Załacznik nr 7 wykonanie planu inwestycji 2018r
Załącznik nr 8 (planowany zakup sprzętu)
Załącznik nr 9 raport o sytuacji za 2016
Załącznik nr 10 raport o sytuacji 2017r.
Załącznik nr 11 Uchwała Rady Społecznej w sprawie pkrycia straty za 2018
Załącznik nr 12 (wykaz kredytów i pożyczek) wg stanu na 30.06.2019r
Załącznik nr 13- wykaz ugód i spraw sądowych
Załacznik nr 14-sprawozdania finansowe I i II kwartał 2018ri i I kwartał 2019 r
Załącznik nr 15 -MZ-03 za 2018r.
Załącznik nr 16- wykaz umów z NFZ

Rachunek zysków i strat 01.01.2019 - 30.06.2019
Bilans za 01.01.2019 - 30.06.2019

Zmiana terminu składania ofert

Odpowiedzi na pytania w postępowaniu na udzielenie i obsługę kredytu inwestycyjnego cz. II

Odpowiedzi na pytania w postępowaniu na udzielenie i obsługę kredytu inwestycyjnego- cz. III

 

 Ogłoszenie  wyniku postępowania

Zapytanie ofertowe: ,,Wykonanie inwentaryzacji architektoniczno - budowlanej...''

dodano: 2019-04-29

,,Wykonanie inwentaryzacji architektoniczno - budowlanej wraz z projektem budowlano - wykonawczym w budynku Przychodni Zdrowia w Stoczku Łukowskim przy ul. Piłsudskiego 32A oraz projektu zmiany funkcji użytkowania cześci pomieszczeń''.

Zapytanie ofertowe z dn. 29 kwietnia 2019 r.

Wzór umowy

Fotografia 1

Fotografia 2

Termin składania ofert: do 7 maja 2019 r., do godz. 15:00.

Ogłoszenie wyniku

Archiwum Aktualności