Aktualności

2018-08-09
INFORMACJA DLA PACJENTÓW więcej
2018-05-08
Dzień pielęgniarki i położnej więcej

Dane kontaktowe

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Łukowie

ul. Doktora A. Rogalińskiego 3
21-400 Łuków
e-mail:  spzoz@spzoz.lukow.pl

Centrala
(25) 798 2000-9
fax: (25) 798 2603

Rejestracja Specjalistyczna
(25)798 90 61
(25)798 90 62
(25)798 2000-9, wew. 339

Szpitalny Oddział Ratunkowy
(25) 798 2000-9 wew. 267

Pomoca Nocna i Świąteczna
Łuków - (25) 798 21 18
Wojcieszków - (25) 755 41 17
Stoczek Łukowski - (25) 797 00 14
 

Unia Europejska 


Od 01.01.2015 r. SPZOZ w Łukowie realizuje program dotyczący szybkiej terapii onkologicznej.

Zamówienia Publiczne

21/18 Dostawa i wdrożenie systemu EDM, e-Usług wraz z ich integracją i rozbudową posiadanego HIS

dodano: 2018-09-08

Zamówienie w ramach projektu unijnego pod tytułem Informatyzacja w celu wdrożenia EDM wraz z uruchomieniem E-usług w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łukowie Część 3 Dostawa i wdrożenie systemu Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, e-Usług wraz z ich integracją i rozbudową posiadanego systemu HIS

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ i Załączniki

Sprostowanie: dodano 19 września 2018 r.

 

24/18 Dostawa materiałów opatrunkowych do SPZOZ w Łukowie

dodano: 2018-09-07

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ i załączniki

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, dodano 14.09.2018 r.

Zamawiający na podst. artykułu 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz..1579 ze zm.) przedłuża termin składania i otwarcia ofert na dzień 21 września 2018 r. Oferty należy składać do godz. 10:00, otwarcie ofert nastąpi o godzinie 11:30.

Odpowiedzi na pytania, dodano 18.09.2018 r.

Zbiorcze zestawienie ofert: dodano 21.09.2018 r.

22/18 Dostawa paliw do pojazdów i urządzeń SPZOZ w Łukowie

dodano: 2018-09-05

23/18 Dostawa dwóch aparatów do znieczulenia ogólnego

dodano: 2018-09-04

Nazwa: Dostawa dwóch aparatów do znieczulenia ogólnego dla SPZOZ w Łukowie w ramach projektu: wyposażenie SOR SPZOZ w  Łukowie istotnym elementem poprawy działania systemu ratownictwa medycznego w powiecie łukowskim

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ i załączniki

odpowiedzi na pytania i zmienione załączniki: dodano 14.09.2018

zbiorcze zestawienie ofert: dodano 21.09.2018

25/18 Dostawa sprzętu komputerowego (laptopy)

dodano: 2018-08-31

Dostawa sprzętu komputerowego (laptopy) na potrzeby SPZOZ w Łukowie w ramach projektu unijnego pod tytułem: wyposażenie SOR SPZOZ w Łukowie istotnym elementem poprawy działania systemu ratownictwa medycznego w powiecie łukowskim

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ i załączniki

Odpowiedzi na pytania, dodano 04.09.2018 r.

Zbiorcze zestawienie ofert, dodano 10.09.2018 r.

19/18 Dostawa mebli medycznych na potrzeby SPZOZ w Łukowie

dodano: 2018-08-10

Dostawa mebli medycznych na potrzeby SPZOZ w Łukowie w ramach projektu unijnego pod tytułem: wyposażenie SOR SPZOZ w Łukowie istotnym elementem poprawy działania systemu ratownictwa medycznego w powiecie łukowskim

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ i załączniki

Odpowiedzi na pytania dodano 20.08.2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dodano 20.08.2018

Zbiorcze zestawienie ofert dodano 24.08.2018

20/18 Zakup ambulansu medycznego typu C z wyposażeniem dla SPZOZ w Łukowie

dodano: 2018-08-08

18/18 Dostawa i wdrożenie systemu teleinformatycznego PACS wraz z integracją z HIS oraz dostawą stacj

dodano: 2018-08-08

Zamówienie w ramach projektu unijnego pod tytułem Informatyzacja w celu wdrożenia EDM wraz z uruchomieniem E-usług w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łukowie Część 2 Dostawa i wdrożenie systemu teleinformatycznego PACS wraz z integracją z HIS oraz dostawą stacji opisowych

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ i załączniki

Odpowiedzi na pytania dodano 20.08.2018

Zbiorcze zestawienie ofert dodano 28.08.2018

ogłoszenie o wyniku postępowania dodano 13.09.2018

15/18 Dostawa sprzętu medycznego dla SPZOZ w Łukowie w ramach projektu:

dodano: 2018-06-27

Wyposażenie SOR SPZOZ w  Łukowie istotnym elementem poprawy działania systemu ratownictwa medycznego w powiecie łukowskim

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ i załączniki

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 27.07.2018 roku

Odpowiedzi na pytania i zmiany do SIWZ z dnia 27.07.2018 roku

Zamawiający na podst. artykułu 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz..1579 ze zm.) przedłuża termin składania i otwarcia ofert na dzień 14 sierpnia  2018 r. Oferty należy składać do godz. 10:00, otwarcie ofert nastąpi o godzinie 10:30.

Sprostowanie do ogłoszenia o zmianie ogłoszenia z dnia 27.07.2018 roku dodano: 31.07.2018 roku

Sprostowanie do ogłoszenia o zamówieniu

Zbiorcze zestawienie ofert dodano:14.08.2018 roku

Unieważnienie pakietu nr 7 dodano 21.08.2018 roku

14/18 Dostawa zestawów narzędziowych dla SPZOZ w Łukowie w ramach projektu:

dodano: 2018-06-16

Wyposażenie SOR w SPZOZ w Łukowie istotnym elementem poprawy działania systemu ratownictwa medycznego w powiecie Łukowskim


Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ i załączniki

Zmiana do SIWZ

Odpowiedzi na pytania i załączniki po zmianie

Zmiana do SIWZ z dn. 16.07.2018 r.

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu

Zmiana do SIWZ z dn. 23.07.2018 r.

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 2

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie na podst. artykułu 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm., zmienia termin składania ofert z dnia: 24.07.2018 r. godz. 10:00 na dzień 8.08.2018 r. godz. 10:00                                 Otwarcie ofert nastąpi 8.08.2018 r. godz. 10:30     

 Zbiorcze zestawienie ofert ZP-12

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Archiwum Aktualności