Aktualności

2019-05-08
Życzenia więcej
2019-04-15
Życzenia Wielkanocne więcej

Dane kontaktowe

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Łukowie

ul. Doktora A. Rogalińskiego 3
21-400 Łuków
e-mail:  spzoz@spzoz.lukow.pl

Centrala
(25) 798 2000-9
fax: (25) 798 2603

Rejestracja Specjalistyczna
(25)798 90 61
(25)798 90 62
(25)798 2000-9, wew. 339

Szpitalny Oddział Ratunkowy
(25) 798 2000-9 wew. 267

Pomoca Nocna i Świąteczna
Łuków - (25) 798 21 18
 

Unia Europejska 


Od 01.01.2015 r. SPZOZ w Łukowie realizuje program dotyczący szybkiej terapii onkologicznej.

Zamówienia Publiczne

10/19 Dostawa materiałów szewnych do SPZOZ w Łukowie

dodano: 2019-04-16

08/19 Remont pomieszczeń higieniczno-sanitarnych po stronie damskiej i męskiej

dodano: 2019-03-26

Pełna nazwa postępowania:

"Remont pomieszczeń higieniczno – sanitarnych po stronie damskiej i męskiej wraz z renowacją schodów zewnętrznych po stronie wschodniej budynku NCH SPZOZ w Łukowie"

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

SIWZ i załączniki

Zbiorcze zestawienie ofert

Ogłoszenie o wyniku postępowania

04/19 Świadczenie usług żywienia zbiorowego dla pacjentów SPZOZ w Łukowie wraz z dzierżawą pomieszcz

dodano: 2019-03-12

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej SmartPZP pod adresem:

https://portal.smartpzp.pl/spzozlukow/public/postepowanie?postepowanie

Składanie ofert do dnia: 27marca 2019 roku do godziny 10:00

Otwarcie ofert w dniu: 27 marca  2019 roku o godzinie 10:30

06/19 Remont pomieszczeń higieniczno – sanitarnych po stronie damskiej i męskiej

dodano: 2019-03-07

Pełna nazwa postępowania:

"Remont pomieszczeń higieniczno – sanitarnych po stronie damskiej i męskiej wraz z renowacją schodów zewnętrznych po stronie wschodniej budynku NCH SPZOZ w Łukowie"

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

SIWZ i załączniki

Odpowiedzi na pytania dodano: 19.03.2019 r.

Zbiorcze zestawienie ofert dodano: 22.03.2019 r.

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania dodano: 26.03.2019 r.

05/19 Dostawa leków

dodano: 2019-03-06

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej SmartPZP pod adresem:

https://portal.smartpzp.pl/spzozlukow/public/postepowanie?postepowanie=1128966

Składanie ofert do dnia: 8 kwietnia 2019 roku do godziny 10:00

Otwarcie ofert w dniu: 8 kwietnia  2019 roku o godzinie 10:30

03/19 Dostawa sprzętu medycznego do SPZOZ w Łukowie

dodano: 2019-01-28

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ i załączniki

Uwaga:

Zamawiający zmienia termin składania ofert z dnia: 5 luty 2019 r. godz. 10:00 na dzień 7 luty 2019 r. godz. 10:00 oraz termin otwarcia ofert z dnia: 5 luty 2019 r. godz. 10:30 na 7 luty 2019 r. godz. 10:30.

Odpowiedzi na pytania dodano: 04.02.2019 roku

Zbiorcze zestawienie ofert dodano: 07.02.2019 roku

Przedłużenie terminu związania ofertą dodano: 28.02.2019 roku

Ogłoszenie wyniku postępowania (dotyczy Pakietu nr 2-5) dodano: 20.03.2019 roku

Ogłoszenie wyniku postępowania (dotyczy Pakietu nr 1) dodano: 27.03.2019 roku

 

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ pUBLICZNYCH NA 2019 R

dodano: 2019-01-21

1/19 Świadczenie usług żywienia zbiorowego dla pacjentów SPZOZ w Łukowie wraz z dzierżawą pomieszcze

dodano: 2019-01-04

31/18 Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii do obiektów SPZOZ w Łukowie

dodano: 2018-12-10

30 /18 DOSTAWA LEKÓW DO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁUKOWIE

dodano: 2018-10-20

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ i Załączniki

załącznik nr 2 do SIWZ ze skorygowaną numeracją pakietów

Zamawiający informuję,  iż w związku z  dostosowaniem postepowania do aktualnie obowiązujących przepisów związanych z elektronizacją zamówień, postępowanie zostanie przeniesione na portal e-Usług SMARTPZP a termin postępowania zostanie przesunięty.

Termin składania ofert zostaje przesunięty na dzień 12 grudnia 2018 r. godz 10:00

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamowieniu

odpowiedzi na pytania

SIWZ dostosowane do elektronicznego skladania ofert

JEDZ po zmianach

Link do portalu elektronicznego składania ofert

 

 

Archiwum Aktualności