Aktualności

2019-05-08
Życzenia więcej
2019-04-15
Życzenia Wielkanocne więcej

Dane kontaktowe

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Łukowie

ul. Doktora A. Rogalińskiego 3
21-400 Łuków
e-mail:  spzoz@spzoz.lukow.pl

Centrala
(25) 798 2000-9
fax: (25) 798 2603

Rejestracja Specjalistyczna
(25)798 90 61
(25)798 90 62
(25)798 2000-9, wew. 339

Szpitalny Oddział Ratunkowy
(25) 798 2000-9 wew. 267

Pomoca Nocna i Świąteczna
Łuków - (25) 798 21 18
 

Unia Europejska 


Od 01.01.2015 r. SPZOZ w Łukowie realizuje program dotyczący szybkiej terapii onkologicznej.

Zamówienia Publiczne

15/19 Odbiór, transport i unieszkodliwianie luz odzysk odpadów medycznych

dodano: 2019-07-08

14/19 Dostawa sprzętu medycznego dla SPZOZ w Łukowi

dodano: 2019-07-03

Dostawa sprzętu medycznego dla SPZOZ w Łukowie w ramach projektu unijnego pod tytułem: „Doposażenie SPZOZ w Łukowie w sprzęty medyczne"

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej SmartPZP pod adresem:

 https://portal.smartpzp.pl/spzozlukow/public/postepowanie?postepowanie=2737026

Składanie ofert do dnia: 06 sierpnia 2019 roku do godziny 10:00

Otwarcie ofert w dniu: 06 sierpnia 2019 roku o godzinie 10:30

 

13/19 Przedląd i konserwacja sprzętu medycznego na potrzeby SPZOZ w Łukowie

dodano: 2019-06-06

12/19 Dostawa bielizny jednorazowego użytku

dodano: 2019-06-06

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ i załączniki

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia , ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Odpowiedzi na pytania

Sprostowanie do odpowiedzi 18, 55, 94, 97

UWAGA!!

Proszę o wpisanie do Formularza ofertowego "Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia w terminie .......... (minimum 3 dni maksymalnie 7 dni)"

Zbiorcze zestawienie ofert

 

11/19 Sukcesywna dostawa środków czystościowych i sprzętu do utrzymania czystości do SPZOZ w Łukowie

dodano: 2019-05-29

Archiwum Aktualności