Aktualności

2018-10-23
Podziękowania dla SPZOZ w Łukowie więcej
2018-10-22
Zaproszenie na szkolenie więcej

Dane kontaktowe

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Łukowie

ul. Doktora A. Rogalińskiego 3
21-400 Łuków
e-mail:  spzoz@spzoz.lukow.pl

Centrala
(25) 798 2000-9
fax: (25) 798 2603

Rejestracja Specjalistyczna
(25)798 90 61
(25)798 90 62
(25)798 2000-9, wew. 339

Szpitalny Oddział Ratunkowy
(25) 798 2000-9 wew. 267

Pomoca Nocna i Świąteczna
Łuków - (25) 798 21 18
Wojcieszków - (25) 755 41 17
Stoczek Łukowski - (25) 797 00 14
 

Unia Europejska 


Od 01.01.2015 r. SPZOZ w Łukowie realizuje program dotyczący szybkiej terapii onkologicznej.

Zamówienia Publiczne

29/18 Dostawa materiałów opatrunkowych (pakiet nr 2,4,7,12 i 14 poz.8,9,10)

dodano: 2018-10-23

30 /18 DOSTAWA LEKÓW DO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁUKOWIE

dodano: 2018-10-20

26/18 Przebudowa i remont pomieszczeń szpitala w celu dostosowania do celów SOR

dodano: 2018-09-27

"Przebudowa i remont pomieszczeń szpitala w celu dostosowania do celów SOR w SPZOZ w Łukowie oraz instalacji drenażu - Etap I"

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ i załączniki

Odpowiedzi na pytania dodano 03.10.2018 r.

Zbiorcze zestawienie ofert dodano 12.10.2018 r.

Ogłoszenie o wyniku postępowania

21/18 Dostawa i wdrożenie systemu EDM, e-Usług wraz z ich integracją i rozbudową posiadanego HIS

dodano: 2018-09-08

Zamówienie w ramach projektu unijnego pod tytułem Informatyzacja w celu wdrożenia EDM wraz z uruchomieniem E-usług w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łukowie Część 3 Dostawa i wdrożenie systemu Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, e-Usług wraz z ich integracją i rozbudową posiadanego systemu HIS

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ i Załączniki

Sprostowanie: dodano 19 września 2018 r.

Zbiorcze zestawienie ofert ZP-12  dodano 26.09.2018 r.

Ogłoszenie o wyniku postępowania: dodano 9.10.2018 r.

24/18 Dostawa materiałów opatrunkowych do SPZOZ w Łukowie

dodano: 2018-09-07

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ i załączniki

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, dodano 14.09.2018 r.

Zamawiający na podst. artykułu 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz..1579 ze zm.) przedłuża termin składania i otwarcia ofert na dzień 21 września 2018 r. Oferty należy składać do godz. 10:00, otwarcie ofert nastąpi o godzinie 11:30.

Odpowiedzi na pytania, dodano 18.09.2018 r.

Zbiorcze zestawienie ofert: dodano 21.09.2018 r.

Unieważnienie pakietu nr 2, 4, 7, 12 i 14 poz.8,9,10 dodano 10.10.2018 r.

Ogłoszenie o wyniku postępowania, dodano 14.11.2018 r.

14/18 Dostawa zestawów narzędziowych dla SPZOZ w Łukowie w ramach projektu:

dodano: 2018-06-16

Wyposażenie SOR w SPZOZ w Łukowie istotnym elementem poprawy działania systemu ratownictwa medycznego w powiecie Łukowskim


Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ i załączniki

Zmiana do SIWZ

Odpowiedzi na pytania i załączniki po zmianie

Zmiana do SIWZ z dn. 16.07.2018 r.

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu

Zmiana do SIWZ z dn. 23.07.2018 r.

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 2

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie na podst. artykułu 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm., zmienia termin składania ofert z dnia: 24.07.2018 r. godz. 10:00 na dzień 8.08.2018 r. godz. 10:00                                 Otwarcie ofert nastąpi 8.08.2018 r. godz. 10:30     

 Zbiorcze zestawienie ofert ZP-12

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

dodano: 2018-01-26

32 17 Dostawa sprzętu medycznego do SPZOZ w Łukowie

dodano: 2017-12-29

30/17 Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii...

dodano: 2017-11-30

Archiwum Aktualności