Aktualności

2018-05-08
Dzień pielęgniarki i położnej więcej
2018-04-17
Pobieranie materiału do badań w POZ, al. T.Kościuszki 2a więcej

Dane kontaktowe

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Łukowie

ul. Doktora A. Rogalińskiego 3
21-400 Łuków
e-mail:  spzoz@spzoz.lukow.pl

Centrala
(25) 798 2000-9
fax: (25) 798 2603

Rejestracja Specjalistyczna
(25)798 90 61
(25)798 90 62
(25)798 2000-9, wew. 339

Szpitalny Oddział Ratunkowy
(25) 798 2000-9 wew. 267

Pomoca Nocna i Świąteczna
Łuków - (25) 798 21 18
Wojcieszków - (25) 755 41 17
Stoczek Łukowski - (25) 797 00 14
 

Projekty Europejskie 


Od 01.01.2015 r. SPZOZ w Łukowie realizuje program dotyczący szybkiej terapii onkologicznej.

Zamówienia Publiczne

17/18 Zamówienie w ramach projektu unijnego pod tytułem:

dodano: 2018-07-19

Informatyzacja w celu wdrożenia EDM wraz z uruchomieniem E-usług w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łukowie

Część 1 - Dostawa sprzętu serwerowego i oprogramowania na potrzeby SPZOZ w Łukowie

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ i załączniki dodano: 20.07.2018 r.

13/18 Remont i przebudowa parteru budynku OZ w Trzebieszowie II oraz parteru budynku OZ w Wandowie

dodano: 2018-07-11

11/18 Dostawa mebli medycznych do SPZOZ w Łukowie

dodano: 2018-06-29

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ i załączniki

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Odpowiedzi na pytania

Zamawiający na podst. artykułu 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz..1579) przedłuża termin składania i otwarcia ofert na dzień 11  lipca 2018 r. Oferty należy składać do godz. 10:00, otwarcie ofert nastąpi o godzinie 10:30. 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2

Odpowiedzi na pytania nr 2

Zamawiający na podst. artykułu 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz..1579) przedłuża termin składania i otwarcia ofert na dzień 12  lipca 2018 r. Oferty należy składać do godz. 10:00, otwarcie ofert nastąpi o godzinie 10:30. 

 Zbiorcze zestawienie ofert

Ogłoszenie o wyniku postępowania

15/18 Dostawa sprzętu medycznego dla SPZOZ w Łukowie w ramach projektu:

dodano: 2018-06-27

Wyposażenie SOR SPZOZ w  Łukowie istotnym elementem poprawy działania systemu ratownictwa medycznego w powiecie łukowskim

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ i załączniki

14/18 Dostawa zestawów narzędziowych dla SPZOZ w Łukowie w ramach projektu:

dodano: 2018-06-16

Wyposażenie SOR w SPZOZ w Łukowie istotnym elementem poprawy działania systemu ratownictwa medycznego w powiecie Łukowskim


Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ i załączniki

Zmiana do SIWZ

Odpowiedzi na pytania i załączniki po zmianie

Zmiana do SIWZ z dn. 16.07.2018 r.

Archiwum Aktualności