Aktualności

2019-01-04
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w SPZOZ w Łukowie więcej
2018-12-21
Apel Wojewody Lubelskiego dot. praw kombatantów więcej

Dane kontaktowe

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Łukowie

ul. Doktora A. Rogalińskiego 3
21-400 Łuków
e-mail:  spzoz@spzoz.lukow.pl

Centrala
(25) 798 2000-9
fax: (25) 798 2603

Rejestracja Specjalistyczna
(25)798 90 61
(25)798 90 62
(25)798 2000-9, wew. 339

Szpitalny Oddział Ratunkowy
(25) 798 2000-9 wew. 267

Pomoca Nocna i Świąteczna
Łuków - (25) 798 21 18
 

Unia Europejska 


Od 01.01.2015 r. SPZOZ w Łukowie realizuje program dotyczący szybkiej terapii onkologicznej.

Zamówienia Publiczne

02/19 Dostawa lampy operacyjnej do SPZOZ w Łukowie

dodano: 2019-01-08

1/19 Świadczenie usług żywienia zbiorowego dla pacjentów SPZOZ w Łukowie wraz z dzierżawą pomieszcze

dodano: 2019-01-04

32/18 Dostawa drobnego sprzętu medycznego

dodano: 2018-12-19

28/18 Dostawa sprzętu na potrzeby POZ Jedlanka

dodano: 2018-12-11

Pełna nazwa postępowania:

"Dostawa sprzętu na potrzeby POZ Jedlanka w ramach projektu unijnego pod tytułem: „Remont i modernizacja parteru budynku POZ w Jedlance z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych zlokalizowanego w Jedlance Gmina Stoczek Łukowski na działce o nr ew. 839”

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej SmartPZP pod adresem:

https://portal.smartpzp.pl/spzozlukow/public/postepowanie?postepowanie=355773

Składanie ofert do dnia: 17 stycznia 2019 roku do godziny 10:00

Otwarcie ofert w dniu: 17 stycznia 2019 roku o godzinie 10:30

31/18 Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii do obiektów SPZOZ w Łukowie

dodano: 2018-12-10

30 /18 DOSTAWA LEKÓW DO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁUKOWIE

dodano: 2018-10-20

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ i Załączniki

załącznik nr 2 do SIWZ ze skorygowaną numeracją pakietów

Zamawiający informuję,  iż w związku z  dostosowaniem postepowania do aktualnie obowiązujących przepisów związanych z elektronizacją zamówień, postępowanie zostanie przeniesione na portal e-Usług SMARTPZP a termin postępowania zostanie przesunięty.

Termin składania ofert zostaje przesunięty na dzień 12 grudnia 2018 r. godz 10:00

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamowieniu

odpowiedzi na pytania

SIWZ dostosowane do elektronicznego skladania ofert

JEDZ po zmianach

Link do portalu elektronicznego składania ofert

 

 

21/18 Dostawa i wdrożenie systemu EDM, e-Usług wraz z ich integracją i rozbudową posiadanego HIS

dodano: 2018-09-08

Zamówienie w ramach projektu unijnego pod tytułem Informatyzacja w celu wdrożenia EDM wraz z uruchomieniem E-usług w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łukowie Część 3 Dostawa i wdrożenie systemu Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, e-Usług wraz z ich integracją i rozbudową posiadanego systemu HIS

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ i Załączniki

Sprostowanie: dodano 19 września 2018 r.

Zbiorcze zestawienie ofert ZP-12  dodano 26.09.2018 r.

Ogłoszenie o wyniku postępowania: dodano 9.10.2018 r.

15/18 Dostawa sprzętu medycznego dla SPZOZ w Łukowie w ramach projektu:

dodano: 2018-06-27

Wyposażenie SOR SPZOZ w  Łukowie istotnym elementem poprawy działania systemu ratownictwa medycznego w powiecie łukowskim

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ i załączniki

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 27.07.2018 roku

Odpowiedzi na pytania i zmiany do SIWZ z dnia 27.07.2018 roku

Zamawiający na podst. artykułu 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz..1579 ze zm.) przedłuża termin składania i otwarcia ofert na dzień 14 sierpnia  2018 r. Oferty należy składać do godz. 10:00, otwarcie ofert nastąpi o godzinie 10:30.

Sprostowanie do ogłoszenia o zmianie ogłoszenia z dnia 27.07.2018 roku dodano: 31.07.2018 roku

Sprostowanie do ogłoszenia o zamówieniu

Zbiorcze zestawienie ofert dodano:14.08.2018 roku

Unieważnienie pakietu nr 7 dodano 21.08.2018 roku

Ogłoszenie o wyniku postępowania dodano: 26.09.2018 roku

14/18 Dostawa zestawów narzędziowych dla SPZOZ w Łukowie w ramach projektu:

dodano: 2018-06-16

Wyposażenie SOR w SPZOZ w Łukowie istotnym elementem poprawy działania systemu ratownictwa medycznego w powiecie Łukowskim


Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ i załączniki

Zmiana do SIWZ

Odpowiedzi na pytania i załączniki po zmianie

Zmiana do SIWZ z dn. 16.07.2018 r.

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu

Zmiana do SIWZ z dn. 23.07.2018 r.

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 2

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie na podst. artykułu 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm., zmienia termin składania ofert z dnia: 24.07.2018 r. godz. 10:00 na dzień 8.08.2018 r. godz. 10:00                                 Otwarcie ofert nastąpi 8.08.2018 r. godz. 10:30     

 Zbiorcze zestawienie ofert ZP-12

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

dodano: 2018-01-26

Archiwum Aktualności