Aktualności

2020-01-07
Inkubator hybrydowy dla Oddziału Neonatologicznego więcej
2020-01-07
Poradnie Podstawowej Opieki Zdrowotnej więcej

Dane kontaktowe

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Łukowie

ul. Doktora A. Rogalińskiego 3
21-400 Łuków
e-mail:  spzoz@spzoz.lukow.pl

Centrala
(25) 798 2000-9
fax: (25) 798 2603

Rejestracja Przychodni
Specjalistycznej

(25)798 90 61
(25)798 90 62
(25)798 2000-9, wew. 339
kom. 721 173 099

Szpitalny Oddział Ratunkowy
(25) 798 2000-9 wew. 267

Pomoc Nocna i Świąteczna
Partyzantów 10
21 - 400 Łuków
(25) 798 21 18
 

Unia Europejska 


Od 01.01.2015 r. SPZOZ w Łukowie realizuje program dotyczący szybkiej terapii onkologicznej.

Dofinansowanie dla SPZOZ w Łukowie

dodano: 2019-11-12

W dniu 08.11.2019 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski przekazał Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łukowie Mariuszowi Furlepie umowę na realizację zadania w ramach konkursu z Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie pozyskał dofinansowanie w kwocie 1 165 667,10 zł na realizację projektu pn. Termomodernizacja budynków SPZOZ w Łukowie.
Celem głównym projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej 2 budynków użyteczności publicznej będących w zasobach SPZOZ w Łukowie poprzez wprowadzenie działań obniżających zużycie ciepła i energii elektrycznej.
W ramach zadania zostanie wykonana głęboka i kompleksowa termomodernizacja budynku B-1 oraz budynku transportu sanitarnego z zapleczem administracyjnym (docieplenie ścian, docieplenie stropodachów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji centralnego ogrzewania obejmująca montaż zaworów termostatycznych, grzejników, rur). Zaplanowano 2 instalacje fotowoltaiczne na dachu budynku B-1 (25,2kWp) i budynku transportu sanitarnego z zapleczem administracyjnym (14,7kWp) oraz montaż energooszczędnych opraw oświetleniowych LED.


Wartość projektu ogółem 1 786 383,59 zł,
Wydatki kwalifikowane 1 371 373,07 zł,
Dofinansowanie 1 165 667,10 zł,
Wkład własny 620 716,49 zł, z czego kwota  452 553,12 zł  została zabezpieczona w budżecie Powiatu Łukowskiego na rok 2020.