Aktualności

2018-05-08
Dzień pielęgniarki i położnej więcej
2018-04-17
Pobieranie materiału do badań w POZ, al. T.Kościuszki 2a więcej

Dane kontaktowe

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Łukowie

ul. Doktora A. Rogalińskiego 3
21-400 Łuków
e-mail:  spzoz@spzoz.lukow.pl

Centrala
(25) 798 2000-9
fax: (25) 798 2603

Rejestracja Specjalistyczna
(25)798 90 61
(25)798 90 62
(25)798 2000-9, wew. 339

Szpitalny Oddział Ratunkowy
(25) 798 2000-9 wew. 267

Pomoca Nocna i Świąteczna
Łuków - (25) 798 21 18
Wojcieszków - (25) 755 41 17
Stoczek Łukowski - (25) 797 00 14
  


Od 01.01.2015 r. SPZOZ w Łukowie realizuje program dotyczący szybkiej terapii onkologicznej.

Współpraca transgraniczna SPZOZ w Łukowie i Lwowskiego Obwodowego Szpitala w Winnikach

dodano: 2017-06-29

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie nawiązał współpracę z Lwowskim Obwodowym Szpitalem w Winnikach. Obie placówki wspólnie ubiegają się o 2,5 mln euro na zakup sprzętu medycznego.

18 listopada 2016 roku szpitale podpisały umowę partnerską, pozwalającą na przystąpienie do „Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina na lata 2014-2020”, który realizuje Ministerstwo Rozwoju.
W dniu 28 czerwca 2017 r. placówka polska i ukraińska podpisały dokumentację aplikacyjną dla projektu: "Nowoczesna kardiologia i rehabilitacja w ortopedii i neurologii w ramach transgranicznej współpracy Szpitala w Łukowie i Szpitala w Lwowie-Vynnykach".

W ramach projektu wdrożone zostaną nowe usługi medyczne w zakresie kardiologii inwazyjnej, u polskiego partnera projektu poprzez utworzenie nowoczesnej i modelowej pracowni hemodynamiki, nowe usługi medyczne w zakresie podstawowej diagnostyki kardiologicznej, co wpłynie na powstanie Oddziału Kardiologii we lwowskim szpitalu oraz uruchomienie procesu rehabilitacyjnego poprzez powstanie Centrum Rehabilitacji po stronie partnera ukraińskiego.

Celem projektu jest wzrost jakości i dostępności do usług medycznych w zakresie kardiologii i rehabilitacji świadczonych w obszarze transgranicznym szpitali oraz poprawa zdrowia i życia mieszkańców. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez podniesienie poziomu diagnostyki i leczenia chorób układu krążenia ze szczególnym uwzględnieniem pacjentów przedzawałowych, jak i pacjentów pozawałowych, a także dysfunkcji narządów ruchu. Realizacja projektu ma doprowadzić do zwiększenia wykrywalności chorób w ich wczesnym stadium, wdrożenia nowoczesnych metod prowadzących do pełnego wyleczenia, obniżenia kosztów społecznych i finansowych leczenia chorób oraz wydłużenia czasu życia mieszkańców Regionu Lubelszczyzny oraz Obwodu Lwowskiego.