Aktualności

2018-05-08
Dzień pielęgniarki i położnej więcej
2018-04-17
Pobieranie materiału do badań w POZ, al. T.Kościuszki 2a więcej

Dane kontaktowe

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Łukowie

ul. Doktora A. Rogalińskiego 3
21-400 Łuków
e-mail:  spzoz@spzoz.lukow.pl

Centrala
(25) 798 2000-9
fax: (25) 798 2603

Rejestracja Specjalistyczna
(25)798 90 61
(25)798 90 62
(25)798 2000-9, wew. 339

Szpitalny Oddział Ratunkowy
(25) 798 2000-9 wew. 267

Pomoca Nocna i Świąteczna
Łuków - (25) 798 21 18
Wojcieszków - (25) 755 41 17
Stoczek Łukowski - (25) 797 00 14
  


Od 01.01.2015 r. SPZOZ w Łukowie realizuje program dotyczący szybkiej terapii onkologicznej.

I Audit Nadzoru Systemu Zarządzania Jakością

dodano: 2017-05-16

W dniach 11-12 maja 2017 r. w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łukowie odbył się I Audit Nadzoru Systemu Zarządzania Jakością. Auditorzy jednostki certyfikującej Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji dokonali oceny wdrożonego systemu pod względem jego zgodności z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009 oraz skuteczność jego funkcjonowania.

Oceniono dynamikę zarządzania szpitalem oraz wybrane procesy systemowe, w szczególności proces zarządzania, proces diagnostyczno-terapeutyczny, pielęgnowanie pacjenta oraz proces higieny szpitalnej. Zewnętrzny audit przebiegał sprawnie i zakończył się pozytywnym wynikiem. Auditorzy podjęli decyzję o rekomendowaniu naszego szpitala do utrzymania ważności posiadanego certyfikatu.
Certyfikat ISO zwiększa prestiż placówki medycznej oraz jej konkurencyjność i wiarygodność na rynku usług medycznych, stanowi także istotny element rankingujący w postępowaniach konkursowych realizowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Wdrożenie systemu jakości zwiększa zaufanie pacjentów do szpitala, pozwala poznać ich potrzeby i jest gwarantem stałego, wysokiego poziomu jakości oferowanych usług.

W związku z powyższym składam wszystkim Pracownikom serdeczne podziękowania za wysokiej jakości pracę, dbałość o utrzymanie dobrego poziomu usług i świadczeń oraz za udział i zaangażowanie w utrzymanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością w SPZOZ w Łukowie.

Dyrektor SPZOZ w Łukowie
Władysław Kobielski

Pełnomocnik ds. Jakości
Justyna Rybka