Misja Szpitala

 „Dla dobra naszych pacjentów,
kierując się nadzieją i miłością dajemy
swoje serce, rozum i doświadczenie.
Przynosimy ulgę w cierpieniu i radość
z powrotu do zdrowia."

Unia Europejska 


Od 01.01.2015 r. SPZOZ w Łukowie realizuje program dotyczący szybkiej terapii onkologicznej.


SPZOZ w Łukowie
realizuje program
"Koordynowana opieka
nad kobietą w ciąży (KOC)"

Dane kontaktowe

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Łukowie

ul. Doktora A. Rogalińskiego 3
21-400 Łuków
e-mail:  spzoz@spzoz.lukow.pl

Centrala
(25) 798 2000-9
fax: (25) 798 2603

Rejestracja Przychodni
Specjalistycznej

(25)798 90 61
(25)798 90 62
(25)798 2000-9, wew. 339

Szpitalny Oddział Ratunkowy
(25) 798 2000-9 wew. 267

Pomoca Nocna i Świąteczna
Partyzantów 10
21 - 400 Łuków
(25) 798 21 18
 
Aktualności

Certyfikat dla SPZOZ w Łukowie

dodano: 2019-09-02

W dniach od 6 maja do 28 czerwca 2019 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie uczestniczył  w Badaniu Punktowym występowania zakażeń związanych z opieką zdrowotną  i stosowania antybiotyków w europejskich szpitalach pełniących ostry dyżur.
Protokół z wykonanych badań dostarcza Krajom Członkowskim Unii Europejskiej i szpitalom wystandaryzowanej metodologii badań zgodnie z artykułem II.8.c of Rekomendacji Rady Europy 2009/C 151/01 z dnia 9 czerwca 2009 r. dotyczącego bezpieczeństwa pacjentów z uwzględnieniem zapobiegania i kontroli zakażeń szpitalnych. Protokół uwzględnia również główne zmienne szpitalnych badań punktowych ESAC, w związku z tym wypełnia Rekomendacje Rady Europy 2002/77/EC z dnia 15 listopada 2001 r. dotyczące  ostrożności w stosowaniu substancji przeciwbakteryjnych w medycynie.


 

Odnowienie Certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością według Normy PN-EN ISO 9001:2015-10

dodano: 2019-07-22

Informujemy, że w dniach 28-31 maja 2019 r. w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łukowie odbył się i zakończył wynikiem pozytywnym zewnętrzny Audit Odnowienia na zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015-10, przeprowadzony przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. SPZOZ w Łukowie odnowił Certyfikat na kolejne trzy lata.
Oceniono dynamikę zarządzania szpitalem oraz wybrane procesy systemowe, w szczególności proces zarządzania, proces przyjęcia i wypisu pacjenta w lecznictwie zamkniętym i otwartym, proces diagnostyczno-terapeutyczny, pielęgnowanie pacjenta, proces zarządzania zasobami, proces transportu oraz proces higieny szpitalnej.
Certyfikat ISO zwiększa prestiż placówki medycznej oraz jej konkurencyjność i wiarygodność na rynku usług medycznych, stanowi także istotny element rankingujący w postępowaniach konkursowych realizowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Wdrożenie systemu jakości zwiększa zaufanie pacjentów do szpitala, pozwala poznać ich potrzeby i jest gwarantem stałego, wysokiego poziomu jakości oferowanych usług.


Informacja

dodano: 2019-07-19

Na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Łukowie zamieszczone są informacje na temat świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu łukowskiego w 2019 r. Niezbędne informacje w tym zakresie znajdują się pod adresem:
https://powiatlukowski.pl/nieodplatna-pomoc-prawna/
 

Życzenia

dodano: 2019-05-08

Życzenia Wielkanocne

dodano: 2019-04-15

Archiwum Aktualności