Misja Szpitala

 „Dla dobra naszych pacjentów,
kierując się nadzieją i miłością dajemy
swoje serce, rozum i doświadczenie.
Przynosimy ulgę w cierpieniu i radość
z powrotu do zdrowia." 


Od 01.01.2015 r. SPZOZ w Łukowie realizuje program dotyczący szybkiej terapii onkologicznej.


SPZOZ w Łukowie
realizuje program
"Koordynowana opieka
nad kobietą w ciąży (KOC)"

Dane kontaktowe

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Łukowie

ul. Doktora A. Rogalińskiego 3
21-400 Łuków
e-mail:  spzoz@spzoz.lukow.pl

Centrala
(25) 798 2000-9
fax: (25) 798 2603

Rejestracja Specjalistyczna
(25)798 90 61
(25)798 90 62
(25)798 2000-9, wew. 339

Szpitalny Oddział Ratunkowy
(25) 798 2000-9 wew. 267

Pomoca Nocna i Świąteczna
Łuków - (25) 798 21 18
Wojcieszków - (25) 755 41 17
Stoczek Łukowski - (25) 797 00 14
 
Aktualności

Rekolekcje Adwentowe

dodano: 2017-11-30

W dniach 12-14 grudnia 2017 r.  w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w  Łukowie odbędą się Rekolekcje Adwentowe. Poczatek spotkań zaplanowany jest na godz. 19.15.
Serdecznie zapraszam.
 

Kapelan Szpitalny
Sylwester Anusiewicz

Podziękowania dla Ordynator Oddziału Neonatologicznego SPZOZ w Łukowie

dodano: 2017-11-28

Uroczystość z okazji Dnia Ratownictwa Medycznego

dodano: 2017-10-23

Dnia 14 października 2017 r. odbyła się uroczystość z okazji Dnia Ratownictwa Medycznego. W trakcie spotkania z pracownikami Stacji Ratownictwa Medycznego, SOR oraz Sekcji Transportu Władysław Kobielski, Dyrektor SPZOZ w Łukowie, wręczył zgromadzonym dyplomy uznania, podziękował także za ich pracę oraz zaangażowanie w zadania ratownictwa medycznego na terenie powiatu łukowskiego.


 

Dofinansowanie na wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

dodano: 2017-10-18

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie otrzyma dofinansowanie na realizację projektu pn. „Wyposażenie SOR w SP ZOZ w Łukowie istotnym elementem poprawy działania systemu ratownictwa medycznego w Powiecie Łukowskim” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działanie 9.1 „Infrastruktura ratownictwa medycznego”. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 5 964 660 złotych, natomiast  kwota dofinansowania to 5 069 961 złotych. Szczegółowe informacje w załączniku: Lista rankingowa

Dzień Ratownictwa Medycznego

dodano: 2017-10-13

Z okazji Dnia Ratownictwa Medycznego wszystkim osobom reprezentującym środowisko ratownictwa medycznego, ratownikom, dyspozytorom, pielęgniarkom i lekarzom, osobom zaangażowanym w szerzenie idei ratownictwa i pierwszej pomocy, a także tym, którzy niosąc pomoc uznają za najwyższą wartość życie drugiego człowieka, składam najserdeczniejsze życzenia.
Niech Wasza codzienna, jakże trudna i odpowiedzialna służba przynosi ogrom zadowolenia i poczucia pełnienia ważnej misji. Praca, którą wykonujecie jest szczególna, wyjątkowa i pełna poświęceń. Ratując ludzkie życie, ratujecie najcenniejszy dar. Udzielacie pomocy w stanach zagrożenia życia, pracując w trudnych i wymagających warunkach.
W tym ważnym dniu, życzę Wam sukcesów zawodowych i satysfakcji z wykonywanej pracy, wytrwałości i ludzkiej życzliwości.

Dyrektor SPZOZ w Łukowie
Władysław Kobielski
                                                                                                                                            

Archiwum Aktualności