SPZOZ w Łukowie
najlepszym szpitalem w Polsce
w realizacji programu
"Koordynowana opieka
nad kobietą w ciąży"


Misja Szpitala

 „Dla dobra naszych pacjentów,
kierując się nadzieją i miłością dajemy
swoje serce, rozum i doświadczenie.
Przynosimy ulgę w cierpieniu i radość
z powrotu do zdrowia." 


Od 01.01.2015 r. SPZOZ w Łukowie realizuje program dotyczący szybkiej terapii onkologicznej.

Dane kontaktowe

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Łukowie

ul. Doktora A. Rogalińskiego 3
21-400 Łuków
e-mail:  spzoz@spzoz.lukow.pl

Centrala
(25) 798 2000-9
fax: (25) 798 2603

Rejestracja Specjalistyczna
(25)798 90 61
(25)798 90 62
(25)798 2000-9, wew. 339

Szpitalny Oddział Ratunkowy
(25) 798 2000-9 wew. 267

Pomoca Nocna i Świąteczna
Łuków - (25) 798 21 18
Wojcieszków - (25) 755 41 17
Stoczek Łukowski - (25) 797 00 14
 

Aktualności

Dofinansowanie na wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

dodano: 2017-10-18

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie otrzyma dofinansowanie na realizację projektu pn. „Wyposażenie SOR w SP ZOZ w Łukowie istotnym elementem poprawy działania systemu ratownictwa medycznego w Powiecie Łukowskim” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działanie 9.1 „Infrastruktura ratownictwa medycznego”. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 5 964 660 złotych, natomiast  kwota dofinansowania to 5 069 961 złotych. Szczegółowe informacje w załączniku: Lista rankingowa

Dzień Ratownictwa Medycznego

dodano: 2017-10-13

Z okazji Dnia Ratownictwa Medycznego wszystkim osobom reprezentującym środowisko ratownictwa medycznego, ratownikom, dyspozytorom, pielęgniarkom i lekarzom, osobom zaangażowanym w szerzenie idei ratownictwa i pierwszej pomocy, a także tym, którzy niosąc pomoc uznają za najwyższą wartość życie drugiego człowieka, składam najserdeczniejsze życzenia.
Niech Wasza codzienna, jakże trudna i odpowiedzialna służba przynosi ogrom zadowolenia i poczucia pełnienia ważnej misji. Praca, którą wykonujecie jest szczególna, wyjątkowa i pełna poświęceń. Ratując ludzkie życie, ratujecie najcenniejszy dar. Udzielacie pomocy w stanach zagrożenia życia, pracując w trudnych i wymagających warunkach.
W tym ważnym dniu, życzę Wam sukcesów zawodowych i satysfakcji z wykonywanej pracy, wytrwałości i ludzkiej życzliwości.

Dyrektor SPZOZ w Łukowie
Władysław Kobielski
                                                                                                                                            

Zaproszenie na uroczystości religijne

dodano: 2017-10-05

Moi Drodzy!
Zbliżają się uroczystości religijne związane ze służbą zdrowia. 18 października będziemy przeżywali święto św. Łukasza, natomiast 19 października dzień bł. Jerzego Popiełuszki, którego relikwie znajdują się w szpitalnej kaplicy. Obaj są patronami służby zdrowia. Z tej racji przez te dni będziemy  modlili się za szpital i za wszystkich pracowników.

Świadczenia w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

dodano: 2017-09-29

Informujemy, iż od 01.10.2017 r. w SPZOZ w Łukowie funkcjonować będą nadal 3 punkty realizujące świadczenia w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej dla mieszkańców powiatu łukowskiego:

PODZIĘKOWANIA DLA SPZOZ W ŁUKOWIE

dodano: 2017-09-06

Archiwum Aktualności